Szipszer Tamás

Az Adózóna olvasójának kérdése így szólt: "Egy egyéni vállalkozó év közben áttérhet-e katából átalányadózásra? Az átalányadózást adóév egészére lehet választani, és ezért kérdés az, hogy ha például 2021. 03. 31-éig szeretne katás lenni, akkor 2021. 04. 01-jétől választhat-e átalányadózást? Amennyiben igen, az átalányadózás bevételi határának arányosítását a 2021. 04. 01. – 12. 31. közt eltelő napok számával kell megtenni, vagy hónapra kell arányosítani? Másrészt kérdés: nyugdíjas vállalkozó esetén az átalányadózásnál a 15 százalék szja fizetendő. Amennyiben a kiszámított jövedelem nem haladja meg a minimálbért/garantált bérminimumot, akkor a nyugdíjas egyéni vállalkozónál figyelembe kell venni a minimálbért vagy garantált bérminimumot, vagy nála csak az átalányban kiszámított jövedelemre kell megfizetni az adót, függetlenül annak nagyságától?"

A Katv. 25. § (5) bekezdése teszi lehetővé azt - Szipszer Tamás adószakértő érveléses szerint -, hogy a kata hatálya alól kikerülő egyéni vállalkozó akár év közben is, az áttéréssel egyidejűleg alkalmazza az átalányadózást, feltéve, ha annak feltételei fennállnak. Ilyen feltétel például az, hogy a megelőző 4 évben nem alkalmazta a személyi jövedelemadó törvény (Szja tv.) szerinti átalányadós adófizetést.

A másik fontos feltétele az átalányadózás választásának, hogy az adóévben – fő szabály szerint – maximum 15 millió forintig számolhat el bevételt ezen adózási mód alkalmazása mellett.

Az Szja tv. 50. § (8) bekezdése értelmében, ha az egyéni vállalkozó év közben kezdi meg a tevékenységét, vagy év közben szünteti meg azt, akkor naptári napi arányosítással kell számolnia a 15 millió forintos értékhatárt.

Bár a fenti törvényszöveg nem említi szó szerint, hogy a kata hatálya alól áttérő vállalkozónak is arányosítási kötelezettsége van, de én úgy gondolom, hogy az arányosítást a kata hatálya alól áttérő vállalkozónak is el kell végeznie, mivel az év egy részében nem az Szja tv. szerint adózta le a bevételét, vagyis az ilyen vállalkozót úgy kell tekinteni, mintha valóban év közben kezdte volna el a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó öregségi nyugdíjban részesül, akkor nem számít biztosítottnak, s csupán a megállapított átalányjövedelem után kell a 15 százalékos személyi jövedelemadót megfizetnie. Az adót előlegként negyedévente, mindig az adott negyedévet követő hónap 12-ig napjáig kell megfizetni. Az átalányjövedelmet és az azt terhelő adót, valamint az adóelőlegeket is csak egyszer, az adóévet követő év május 20-ig kell bevallania az 53-as számú személyijövedelemadó-bevalláson.

Itt jegyzem meg - mondta a szakértő -, hogy kiegészítő tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas átalányadózást választó egyéni vállalkozó fő szabály szerint nem 40 százalékos, hanem csupán 25 százalékos költségátalányt tud levonni a bevételéből.