Címfotó: jelenet A francia kacsolat (1971) című, a marseillei maffia ügyeibe is betekintést nyujtó híres filmből

* * * * * * * * * * * * *

A hollandiai Hágában székhellyel rendelkező Europol támogatja az EU 27 tagállamát a terrorizmus, a számítógépes bűnözés és a bűnözés egyéb súlyos és szervezett formái elleni küzdelemben. Emellett számos nem uniós partnerállammal és nemzetközi szervezettel is együttműködünk. A különféle fenyegetésértékelésektől kezdve a hírszerzési és operatív tevékenységekig az Europol rendelkezik azokkal az eszközökkel és erőforrásokkal, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy Európa biztonságosabbá váljon. 2019-ben az Europol 1 874 nemzetközi műveletet támogatott.

* * * * * * * * * * * * * *

Jari Liukku

Az Europol új jelentése arra figyelmeztet, hogy a szervezett bűnözéssel foglalkozó csoportok bűncselekményeik elérése érdekében egyre inkább erőszakot alkalmaznak, és ez az erőszak veszélyt jelent az EU közbiztonságára. A tagállamok által az elmúlt években az Europolhoz tett hozzájárulások elemzése alapján a súlyos és szervezett bűnözéssel összefüggő erőszakos események száma nőtt. Ezenkívül az elemzés rámutat a bűnözői csoportok növekvő hajlandóságára a halálos erőszak alkalmazására.

Az Europol kiemeli az e tendenciát alátámasztó tényezőket és a bűnüldözéssel szemben támasztott kihívásokat, és egy sor ajánlást dolgoz ki.

Az erőszak alaptényezői és a lakosság kockázata

A fiatalabb és tapasztalatlan bűnözők bandákba való bevonása, a lőfegyverek és robbanóanyagok hozzáférhetősége, valamint a zsúfolt nyilvános helyeken gyakran elkövetett erőszakos események fenyegetést jelentenek a közbiztonságra.

Különösen érintettek mindebben az EU nagy kikötői, amelyeket bűnözői csoportok tranzitpontként használnak, valamint a környező városok utcái. Nemzetközi szervezett bűnözői csoportok e kikötőkben és környékükön aktívak, ahol az illegális áruk kirakodása és tárolása szempontjából kritikus fontosságú munkavállalókat korrumpálnak, émegfélemlítenek. Ezeken a területeken a bűnszervezetek egymással is versengenek.

Az illegális piacokon tapasztalhatóbűnözői erőszak növekedése a bűnözői hálózatok közötti növekvő versenyhez is köthető. A legtöbb kábítószerrel összefüggő halálos és súlyos erőszakról a kokain és a kannabisz piacán számoltak be, mivel ezek a területek új bűnözői szereplőket is vonzottak.

A jelentés rámutat arra is, hogy a szervezett bűnözéssel foglalkozó csoportok fokozottan használják a súlyos erőszakot bűncselekményeik végrehajtása során. Ezek az erőszakos bűncselekmények nem kizárólag a bűnözőket érintik; nem bűnözőket is érintenek, sőt egyenesen célbavesznek az emberkereskedelem, az erőszakos rablások során olykor áldozatttá válnak a bűnüldöző szervek tisztviselői, ügyvédek, tanúk és az informátorok, oknyomozó újságírók vagy éppen a nem együttműködő kikötői dolgozók.

Jari Liukku, az Europol Súlyos Szervezett Bűnözés Elleni Központjának vezetője a közelmúlt napokban megtartott sajtótájékoztatón elmondta:

Míg a szervezett bűnözői csoportok mindig is alkalmaztak erőszakot céljaik elérése érdekében, az Europol felfigyelt ennek növekvő tendenciájára. Ez a jelenség nem valószínű, hogy rövid távon csökkenni fog, mivel a világ egyre nyitottabbá válása, a legkülönfélébb ügymenetek digitalizációja akaratlanul is kedvez a bűnözői hálozatok globalizációjának is. A regionális és nemzetközi szintű együttműködés ezért rendkívül fontos a szervezett bűnözés jelentette fenyegetés felszámolása érdekében.

A bűnüldözéssel kapcsolatos kihívások és az Europol ajánlásai

A bűnüldözés számos kihívással néz szembe a szervezett bűnözés kezelésében, beleértve:

  • a szervezett bűnözői csoportok tagjai által alkalmazott legmodernebb technikák, taktikák és eljárások gyakorta zsákutcába vezetik a nyomozásokat;
  • a bűnözők megnövekedett mobilitása, valamint a helyi szintű támogató hálózatok és a támadások végrehajtására rendelkezésre álló eszközök (lőfegyverek/robbanóanyagok, célfelderítéshez használt megfigyelő berendezések stb.) megnehezítik a reaktív vizsgálatokat;
  • az erőszakkal fenygetetteket gyakran nem fedezik fel, mivel nem részei a bűnözői csoportoknak;
  • az elszigetelt eseménynek tekintett, ám valójában feltehetően bűnszövetkezetek által elkövetetett gyilkosságnak nincs egyértelmű határokon átnyúló következménye, mivel ezekről az országok nem osztják meg következetesen az információkat a nemzetközi partnerekkel és az Europollal.

Az Europol által készített elemzés egy sor ajánlást dolgozott ki a bűnüldöző hatóságok támogatására a szervezett bűnözés elleni küzdelemben:

  • proaktív módon előre jelezni a bűnözői piacok és a hálózati struktúrák trendjeit és elmozdulásait;
  • átfogó, lépésről lépésre történő megközelítés elfogadása, amely magában foglalja a felderítést és az elrettentést;
  • összpontosítás azokra a folyamatokra és forrásokra, amelyek révén a bűncselekményeket elkövetik, annak érdekében, hogy azonosítsák a bűnüldözői beavatkozás lehetséges pontjait;
  • továbbra is ösztönzi az együttműködést regionális és nemzetközi szinten.

* * * * * * * * * * *

A jelentés főbb megállapításai

- Az EU-ban tapasztalt, főként a piaci tejeszkedés miatti bűnszervezeti erőszak gyakran fontos tranzitállomásokhoz kapcsolódik és a fő kereskedelmi központok utcáira is kikerül,

- Az erőszakos bűncselekmények áldozatai emberkereskedelem, erőszakos rablások, váltságdíj miatti elrablása vagy csempészett migránsok kárvallottjai lehetnek.

- Az Europol az erőszak alkalmazását az egyik olyan kockázati mutatóként fogja fel, amely egyben arra is utal, hogy milyen jellegűek a bűnszervezetek nagyértékű célpontjai, és amely a tagállami erőfeszítéseket nagyobb aktivitásra sarkallja a szervezett bűnözés elleni küzdelem és az operatív munkacsoportok révén az életveszély enyhítése érdekében.

A szervezett bűnözői körökhöz köthető legújabb súlyos erőszakos cselekmények elemzése arra utal, hogy az elmúlt években nőtt ezek száma, valamint nőtt a nyilvánosság elé kerülésük, egyben a közvéleményre gyakorolt hatásuk is. A legutóbbi esetek Belgiumban, Dániában, Olaszországban, Spanyolországban, valamint Svédországban (bandaháborúk) rámutattak arra, hogy céljaik elérése érdekében a szervezett bűnözői csoportok egyre kevésbé riadnak vissza a halálos erőszaktól.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A kiadvány: Europol (2021), Az erőszak szervezett bűnözői csoportok általi használata, Europol Spotlight Report sorozat, az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxemburg.

A jelentés angol nyelvű változata Ide kattintva tölthető le: Europol Spotlight - A szervezett bűnözői csoportok erőszakot alkalmaznak

[1,01 MB]