Az elmúlt évek jogalkalmazói tapasztalatai és a külső érdekeltektől érkező visszajelzések alapján indokolttá vált a Gazdasági Versenyhivatal jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető hatályos közlemények felülvizsgálata – közölte a GVH.

Antitröszt típusú jogsértésekre vonatkozó tilalmakba ütköző magatartások esetén a bírság összegének megállapításáról

Az antitröszt ügyekre vonatkozó bírságközlemény felülvizsgálata során a Hivatal szem előtt tartva a nemzetközi példákat, figyelemmel más, az Európai Unióhoz tartozó tagállamok bírságközleményeire, továbbá különösen is az Európai Bizottság bírságok megállapításáról szóló iránymutatására, azok tartalmi sajátosságaihoz és kidolgozottsági szintjéhez igazította antitröszt ügyekben használatos bírságközleményét.

A felülvizsgálat során a Hivatal tekintettel volt a magyar bíróságok iránymutatásaira is, melyek szerint a bírságközlemény nem mentesíti az eljáró versenytanácsot azon kötelezettsége alól, hogy az egyedi hatósági határozatát konkrétan és az ügy sajátosságaira figyelemmel indokolja a versenytörvényben rögzített szempontokat figyelembe véve.

A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 1/2020. közleményét a Hivatal úgy alakította ki, hogy az a nemzetközi példák és magyar bírósági gyakorlat alapján az alkalmazandó jog helyes értelmezésére vonatkozó útmutató legyen, és így növelje a jogalkalmazás kiszámíthatóságát.

Összefonódásokról szóló közlemények

Az 1/2019. közlemény esetében az új, 2/2020. közlemény kiadását szükségessé tevő széleskörű kiegészítést indokolta, hogy a versenytanácsi határozatokban, a hatósági bizonyítvánnyal lezárt ügyekben és a prenotifikációk során is felvetődtek olyan fontos jogalkalmazási kérdések, melyek közleményi formában való közzétételt igényeltek.

A 7/2017. és 8/2017. közlemények módosítását versenytanácsi döntésekben megjelent szempontok beépítése tette szükségessé, esetükben a viszonylag csekély számú módosításra tekintettel egy – 3/2020. számot viselő – módosító közlemény kiadása mellett döntött a Hivatal.

Összegző táblázat

A fenti szempontokat figyelembe vevő felülvizsgálat eredményeképpen a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és a Versenytanács elnöke 2020. december 18-án kiadta a következő közleményeket:

Közlemény száma

Közlemény címe

Közlemény alkalmazása

1/2020.

az antitröszt típusú jogsértésekre vonatkozó tilalmakba ütköző magatartások esetén a bírság összegének megállapításáról

a GVH 2021. január 1-jétől, azon eljárásokban alkalmazza (ideértve az esetleges megismételt eljárásokat is), amelyekben a Tpvt. 73. §-a szerinti előzetes álláspont közlésére a jelen közlemény közzétételének időpontjáig még nem került sor.

2/2020.

az összefonódások vizsgálatára irányuló eljárással kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről

a 2021. január 1-jét követően létrejött összefonódások esetében

3/2020.

egyes korábbi közlemények módosításáról

2020. december 18-tól

A Gazdasági Versenyhivatal honlapján elérhetőek a 3/2020. közlemény által módosított közlemények módosító közleménnyel egységes szerkezetű változatai:


Közlemény száma

Közlemény címe

Közlemény alkalmazása

7/2017.

az összefonódás-bejelentési kötelezettség, az összefonódás vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti eljárás megindítása, valamint az eljárás teljes körűvé nyilvánítása esetén alkalmazandó „nem nyilvánvalóság” feltételéről (egységes szerkezetben az azt módosító 2/2018. és 3/2020. közleménnyel)

a 3/2020. közleményben foglalt módosítások a 2021. január 1-jét követően létrejött összefonódások esetében

8/2017.

az összefonódás vizsgálatára irányuló eljárásban hozott nem megtiltó határozatokban feltételek, illetve kötelezettségek előírásáról (egységes szerkezetben az azt módosító 2/2018. és 3/2020. közleménnyel)

a 3/2020. közleményben foglalt módosítások a 2021. január 1-jét követően létrejött összefonódások esetében