Az EEUStAID – Building of Central and Eastern European judicial capacities for the enforcement of EU State aid law projekt keretében 2019-2020 között 8 közép- és kelet-európai ország közel 30 bírájának EU állami támogatási jogi továbbképzéséről gondoskodtak külső partnerek segítségével a Jogtudományi Intézet munkatársai.

A képzés az uniós állami támogatási jog általánosabb kérdései mellett a nemzeti bíróságok feladataira és kötelezettségeire vonatkozó joganyagot érintette.

A képzési program lebonyolítása során létrehozott speciális jogi tudásanyag a most elindított weblapon válik hozzáférhetővé a nemzetközi és a hazai szakmai közönség számára.