Most azért van szükség változásokra, mert természetes módon jelentkeznek az új jogintézmények alkalmazásához kapcsolódó értelmezési és alkalmazási nehézségek - közölte.

A mostani módosítás elsődleges célja, hogy egyszerűsítse a perindítást, valamint ésszerűsítse az eljárási szabályokat, csökkentse a formai kötöttségeket, a jogi képviselő nélkül eljáró laikus felek számára pedig további jogérvényesítést könnyítő szabályozásokat vezessen be - ismertette a tervezett változtatásokat.

A módosítás másik fontos iránya a kiskorú gyermek érdekeit fokozottan védő szabályok bevezetése - mutatott rá az államtitkár.

Ezek mellett külön kiemelte a családjogi perek, köztük a házassági bontóperek és a szülői felügyelettel kapcsolatos perek gyorsítását célzó szabályok bevezetését.

Dr. Hajas Barnabás elmondta, hogy jelentősen egyszerűsítik a pert megindító keresetlevél és az alperes ellenkérelmének tartalmát is. A javaslat a keresethalmazokra vonatkozó szabályozást is egyszerűsíti és szűkíti a keresetlevélhez csatolandó mellékletek körét - tette hozzá.

Az indítvány ésszerűsíti a kereset és az ellenkérelem változtatást azzal, hogy az egyik fél tényállításainak megváltoztatását már nem tekinti keresetváltozásnak - fogalmazott.

A családjogi perekben az általános permodellhez képest jelentős eltérést jelent, hogy a feleknek a per folyamán is folyamatosan változhatnak az életviszonyai, ezért például tovább kell egyszerűsíteni a kereset és az ellenkérelem változtatásainak szabályait - jelentette ki az államtitkár. Az indítvány bevezet egy kizárólag ezekben a perekben alkalmazható új perfelvételi útvonalat, ami lehetővé teszi, hogy miután a bíróság azzal egyidejűleg kitűzhesse a perfelvételi tárgyalás határnapját, hogy közölte a keresetet az alperessel.

A gondoksági perek szabályait azért kívánják módosítani, hogy a gondokság alá helyezendő, vagy már gondnokság alá helyezett emberekkel szemben minimálisra legyen korlátozva a tárgyalásra való elővezetés lehetősége - emelte ki.

A kiskorú gyermekek családi jogállásának rendezése érdekében a javaslat összehangolja a származási perek és az örökbefogadási eljárások szabályait.

Minden olyan esetben, amikor az a kiskorú gyermek érdekeit szolgálja, a bíróság kötelezheti a gyermeket és a félként eljáró szülőt a pszichológusi vizsgálaton való részvételre. Egyúttal a bíróságot kötelezik arra, hogy jelezze a gyermekek veszélyeztetettségét, bántalmazását vagy elhanyagoltságát - hívta fel a figyelmet.

Fidesz: egyszerűsödik a perindítás

Dr. Budai Gyula

Dr. Budai Gyula, a Fidesz vezérszónoka felidézte: 2018-ban lépett hatályba az új polgári perrendtartásról szóló törvény, most pedig az eltelt két év tapasztalatai, az Alkotmánybíróság határozatai, és a jogalkalmazó szervek visszajelzései teszik indokolttá a jogszabály pontosítását, a perjogi szabályok egyszerűsítését, rugalmassá tételét.

A javaslat fő célkitűzésének azt nevezte, hogy megkönnyítse a jogkereső állampolgárok és szervezetek bírósághoz fordulási jogának gyakorlását.

Emellett - folytatta - a javaslat egyszerűsíti a perindítást, mind a jogi képviselővel nem rendelkező, mind az azzal rendelkező felek számára, valamint csökkenti az adminisztratív terheket. Hozzátette: ennek értelmében a keresetlevél tartalmi és formai elemeinek száma csökken, valamint bővülnek a hiánypótlási lehetőségek is.

Kiemelte: a laikus feleket segítő speciális szabályokat vezetnek be és könnyítik a másodfokú eljárásban való jogérvényesítést is.

Elmondta: kis mértékben növelik a törvényszék hatáskörébe tartozó perek körét, így optimálisan alakul majd a járásbírósági és a törvényszéki hatáskörbe tartozó perek megoszlása. A kiskorú gyermekek fokozott védelme érdekében - folytatta - a bírók erősebb pervezetési jogosítványokat kapnak a családjogi perekben, így elkerülhetővé válik, hogy a perrel érintett gyermeket akár három szakértő is vizsgálja.

"Rosszra vizsgázott" az új pp – jelentette ki a Jobbik

Gyüre Csaba

Gyüre Csaba, a Jobbik vezérszónoka a 2018-ban hatályba lépett új polgári perrendtartási (pp) törvény kidolgozásának és elfogadásának körülményeit idézte fel. Mint mondta, a törvényt előkészítő kodifikációs bizottság három évig dolgozott a jogszabály tervezetén, azonban munkáját nem vették figyelembe, a Ház pedig végül szinte vita nélkül fogadta el az igazságügyi tárca törvényjavaslatát, hasonlóan, mint elődjét, a régi perrendtartási törvényt 1952-ben.

Értékelése szerinte az új perrendtartási törvény "rosszra vizsgázott" az elmúlt két évben, a jogalkalmazók, így a Magyar Ügyvédi Kamara is kritikát fogalmazott meg a jogszabállyal kapcsolatban és rengeteg volt a visszautasított ügy is.

Kijelentette: az új perrendtartási törvény nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, az ügyfelek, az ügyvédek és a bírák számára is rosszabb, mint az 1952-ben elfogadott régi jogszabály. Megjegyezte: ezzel nem azt akarja mondani, hogy a Rákosi-kor jogalkotói jobb törvényt tudtak létrehozni, hiszen folyamatosan változott a szöveg, így 2016-ra szinte 100 százalékban kicserélődtek a szabályok.

Hozzátette: sok bíró, ügyvéd szerint jobb megoldás lenne, ha a minisztérium beismerné azt a hibát, amit az új pp-vel elkövetett, és visszahozná hatályába a régi szabályokat. Egyetértett azzal, hogy mostani módosításra szükség van, és úgy vélte: talán lesz a szabályokban előrelépés.

KDNP: az ellenzék visszasírja a sztálini alapon működő pp-t

Dr. Vejkey Imre

Dr. Vejkey Imre, a KDNP vezérszónoka azt mondta: nagy szükség volt az új eljárási törvényre, mert 2,5 évvel ezelőttig, az 1952-ben elfogadott, sztálinista alapon létrehozott perjog volt érvényben, amit foltozgattak. A régi perrendtartási törvény még a kommunista tulajdon, és a sztálinista társadalmi viszonyok visszatükröződésével jött létre, ezért a foltozgatások ellenére sem adott lehetőséget arra, hogy a szabad Magyarország perjogát, a magyar emberek érdekeihez méltóan szabályozza - hangsúlyozta.

Szerinte ezért bírt nagy jelentőséggel az új jogszabály 2016-os elfogadása, és 2018-as hatályba lépése. Hozzátette: a mostani módosítást az azóta eltelt 2,5 év tapasztalatai alapján, a hivatásrendek és a Kúria visszajelzéseire figyelemmel nyújtották be.

A javaslat céljának azt nevezte, hogy megkönnyítse, egyszerűsítse a perindítást, csökkentse a felekre háruló adminisztratív terheket, könnyítse a másodfokú eljárásban a felek kiegyezését, segítse a járásbíróság és a törvényszék közötti munkamegosztást, valamint hatékonnyá tegye a családjogi perekben a kiskorú gyermekek érdekeinek védelmét.

Úgy fogalmazott: újra hallani az ellenzéki, baloldali padsorokból a "vészjósló szirénhangokat", ők ugyanis "visszasírják" a sztálini alapon működő pp-t,. Szerinte a Jobbik képviselőjétől is ezt lehetett hallani.

Kijelentette: a Fidesz-KDNP ezzel szemben hisz a jogállamiságban és abban, hogy a hatékonyabb polgári eljárásnak fontos szerepe van az alapvető értékek fenntartásában. Ezért - folytatta - a kormánypártok fontosnak tarták, hogy az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és az eljárás könnyebb legyen úgy, hogy közben a perek ne húzódjanak el aránytalanul.

Összességében támogatható a javaslat – vélte az MSZP

Molnár Gyula

Molnár Gyula (MSZP) közölte: az elmúlt időszakban 25 százalékkal csökkentek az eljárások, ami szerinte azt jelenti, hogy finomítani kell az eljárásokon. Kijelentette: az eljárási szabályok gyakran a tanult ügyvédek és a bíróságok számára is nehézkesek voltak, de a laikusok számára is érhetővé kell tenni a jogszabályt.

Szerinte az előterjesztésben a keresetlevél visszautasíthatóságával vannak problémák. Hozzátette: a fizetési meghagyásos eljárásban csökkentették ugyan az eljárási időket, de szerinte megfontolandó, hogy ez a korlátozás a járványidőszakban ne lépjen hatályba.

Kijelentette: összességében, minden kritika ellenére támogatni fogják a módosítást. Azt kérte ugyanakkor: tisztázza a kormány, mit kíván tenni a polgári peres eljárások csökkenésének megállításáért.

Tervezik-e a költségkedvezmények kiterjesztését, van-e még tervben a jogalkalmazási problémákhoz igazodó változtatás - sorolta kérdéseit. Arra is választ várt: felmérték-e, mennyire eltér egymástól a különböző bíróságok gyakorlata.

DK: "Ezt nagyon elbaltázták"

Sebián-Petrovszki László

"Ezt nagyon elbaltázták" négy évvel ezelőtt, a törvény születésekor - kezdte felszólalását Sebián-Petrovszki László (DK). A változtatás valóban pozitívan érinti majd sokakat - ismerte el -, a helyzet azonban nem állt volna elő, ha nem ennyi hibával születik a perrendtartási törvény.

A hibákkal a kormány megnehezítette a perlést - jelentette ki. Felidézte, hogy a visszásságokra az ellenzéki képviselők már a törvény születésekor is felhívták a figyelmet.

Úgy folytatta: a javaslat ennek ellenére most negatívumokat is tartalmaz az állampolgárokra nézve. Egyik ilyennek ítélte, hogy bár az indoklás szerint könnyebbé válna azon bontóperek lezárása, ahol semmiben nincs közös megegyezés, az előterjesztésből nem olvasható ki, mi könnyítené ezt.

Azt a módosítást is kifogásolta, amely szerint hatálytalan az a nyilatkozat, amelyet csak akkor tehetne az érintett, ha erre bírói felhívás kötelezi.

Szerinte a kormány még mindig nem érti, hogy az igazságszolgáltatás hatékonyság nem pusztán azon múlik, hány per van és azok milyen gyorsan érnek véget, hanem hogy az érintettek úgy érzik-e, ügyükben jó döntés született. A jó bírói döntések azonban kiszámítható környezetben születhetnek, ezen a téren pedig romlás tapasztalható az elmúlt 10 évében - mondta. Szerinte mind a külső, mind a belső nyomás a bírókra növekedett, emiatt függetlenségük egyre inkább veszélyben van.

Fidesz: előremutató finomításokat tartalmaz a javaslat

Dr. Budai Gyula (Fidesz) azt emelte ki: előremutató finomításokat tartalmaz a javaslat, amely a pervitel és a bírósági munka egyszerűsítését célozza.

Fontos elemként emelte ki ezek közül, hogy egyes pontokon tisztázza a járásbíróságok és törvényszékek közötti hatáskörök határát, csökkenti az adminisztrációs terheket, valamint kötelezővé teszi a hiánypótlásra felhívást, ha a beadvány nem tartalmaz minden szükséges elemet.

Zárszó

Az általános vita lezárása után dr. Hajas Barnabás, a szaktárca igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár megjegyezte: olyan pontokon tartották szükségesnek a módosítást, ahol valamennyi hivatásrend támogatta azt.

Megemlítette: több ellenzéki felszólaló is a joggyakorlat egységének hiányáról beszéltek, aggódtak a bírói függetlenséggel kapcsolatban.

Ezzel kapcsolatban kiemelte: épp a Kúria elsőrendű feladata a joggyakorlat egységesítése, amit Sebián-Petrovszki László (DK) számon kért felszólalásában, a bírók befolyásmentes működésének kívánalmával pedig nehezen fér össze az új kúriai elnök bírálata.

A bírói függetlenség féltése kapcsán bírót személyében támadni legalábbis álságos dolog - fogalmazott az államtitkár. Hangsúlyozta: ítélkező tevékenység az alkotmánybíráskodás, az egyetlen kúriai delegált pedig igent mondott dr. Varga Zsolt András alkalmasságára az Országos Bírói Tanácsban.

Dr. Hajas Barnabás megjegyezte, hogy a felszólalók által említett 30-40 helyett valójában 14 százalék körül volt az utóbbi időszakban a beadvány-visszautasítások aránya, ahogy a perindítások számának visszaeséséről szóló kijelentéseket sem támasztják alá az Országos Bírósági Hivatal statisztikái.

(Forrás: MTI)