Már tizennégy évesen tudta

Az ügyvédi pálya iránti vonzalma már fiatal korában kialakult. Ebben az is szerepet játszott, hogy tizennégy évesen részt vett a Pályaválasztási Tanácsadó Intézet háromnapos vizsgálatán. Az eredmény alapján egyebek mellett ügyvédi hivatást ajánlották számára, s szülei – elsősorban jogász végzettségű édesapja – is ebben támogatták.

Komolyan vette a pályára való felkészülést és szorgalmasan, már a gimnáziumi évei alatt tanulta a latin nyelvet, reggel héttől, a hetedik óraként számon tartott tanrendben. Így magától értetődő volt számára az is, hogy az egyetem elvégzése után ügyvédjelöltnek jelentkezzen. Akkoriban az ügyvédek még zárt létszámban, ügyvédi munkaközösségekben dolgoztak – emlékszik vissza –, s körülményei úgy hozták, hogy bár budapesti lakos volt, a Monori Járási Ügyvédi Munkaközösségbe vették fel ügyvédjelöltnek, ahol akkor az ügyvédek nagy része is budapesti volt.

Széles külföldi ügyfélkörrel is

Mivel jelöltként sok büntetőügyben vett részt, egyre inkább megerősödött benne az a meggyőződés, hogy a polgári ügyek közelebb állnak hozzá. Így amikor ügyvédként felvették, a munkaközösség tagjaként ingatlanokkal kapcsolatos szerződésekkel, perekkel, öröklési, családjogi, kártérítési ügyekkel kezdett el foglalkozni.

A rendszerváltozás után, a munkaközösségek megszűnését követően folytatta munkáját a korábbi munkaközösségi kirendeltségen, közös irodában egyik kollégájával és asszisztense segítségével. Mára népszerűvé vált praxisának tevékenysége kibővült, az ügyvállalás tekintetében elsősorban a cégjogban, az ügyfélkörben. Hozzáteszi, korábban a külföldi ügyintézések állami ellenőrzés alatt álltak, de a rendszerváltozás után ez már akadálytalanul működött, és így ügyfeleinek nagy része szinte észrevétlenül külföldi lett.

A nélkülözhetetlen „készségtár”

Hosszú évek tapasztalata alapján mondja és vallja, hogy az ügyvédi tevékenység ellátásához önállóság, helyzetfelismerés, lényeglátás és az ehhez való alkalmazkodás szükséges. Úgy vélem, ez olyan készségtár, amellyel az ügyvédnek legjobb tudása szerint mindenkor ügyfelei érdekeit kell szem előtt tartani és ebben dr. Zaicz Gáborné dr. Czelecz Éva jeleskedik.

Számára az ügyvédség életforma, s ez határozza meg időbeosztását – nyomatékosítja azon kérdésemre, hogy mit is jelent számára ügyvédnek lenni. Leszögezi, a hozzá forduló megbízót képviseli annak szempontja szerint, ami szerződéses ügyekben a szerződő felek mindegyikének érdekét jelenti.

Még ha döcögősen, nehézkesen is

A hosszú gyakorlat segít a mindennapok problémáinak megoldásában – jegyzi meg, és ezzel kíváncsivá tesz, vajon munkája során milyen kihívásokkal kell szembenéznie. Elmondja, az uniós csatlakozást követő jogszabályváltozások és az elektronikus ügyintézési rendszer bevezetése sok problémát jelentett, komoly próbatétel volt nem csak neki, hanem az ügyvédségnek is. Az elektronikus rendszer felhasználójaként először a cégeljárásban alkalmazott elektronikus aláírás időszakonkénti fennakadását tapasztalta. A bírósági eljárásban alkalmazott nyomtatványok terén pedig elő-előfordul, hogy az Országos Bírósági Hivataltól kell technikai segítséget kérni. De szintén nehézkes a közigazgatási szervekkel való e-papír alkalmazás, mert ezek a szervek hiányosan kerülnek fel a listára – mutat rá.

A madridi minta

Munkája mellett fontosnak tartja választott és szeretett hivatása szolgálatát is, így nem meglepő, hogy a rendszerváltozás után tagja lett a Pest Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének, melynek tagja ma is, akárcsak az Etikai Vizsgabizottságnak és a Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlésének. Azért döntött úgy, hogy részt vesz a kar közéletében, mert mindig is érezte, hogy a kamara nélkülözhetetlen háttere az ügyvédnek, mind szervezetileg, mind szakmailag.

A kamarai közgyűléseken kezdettől fogva részt vett, és amikor elnökségi tagnak jelölték, örömmel elfogadta. Megjegyzi, jelenleg a megnövekedett létszám miatt nagyon szét tagozódott az ügyvédség. Míg korábban ritkán fordult elő, ma már gyakrabban szembesül az etikai szabályzat megsértésével, és ez vonatkozik az ügyvédek közötti kölcsönös bizalmon alapuló udvariassági szabályra, az ügyfelek személyes ellenszenvéből fakadó vitáktól való távoltartásra, annak hiányára – mondja.

A Pest megyei Ügyvédi Kamara elnökségével alkalma volt részt venni külföldi tanulmányutakon is. Így bepillantást nyert például a madridi ügyvédi kamara életébe, ahol már 15 éve nagy létszámú segítő állt rendelkezésre, hogy az ügyvédektől beérkező kérdésekre az aktuális állásfoglalásokat, eseti döntéseket rövid időn belül megküldjék részükre. Ám – mint fogalmaz – irigykedve láthatta a párizsi bíróságon az ügyvédek részére fenntartott helyiségeket is. Ezeket az említett ügyvédi kamarák sokkal jobb anyagi körülményei tették lehetővé, de az elektronikus jogtár alkalmazása jelenleg már nálunk is nagy segítséget jelent.

Az elsőfokú bíróságokon is sok a bírónő

Arról, hogy nőként milyen is az ügyvédi pálya, pozitívan nyilatkozik – mivel női mivoltának inkább az előnyeit élvezte -, előzékenységet, udvariasságot tapasztalt. Az elsőfokú bíróságon sok a bírónő – mondja -, így ez jó gyakorlat a női munkatársakkal való együttműködésre. Kolléganőivel is jó viszonyban áll, ezt segíti, hogy annak idején már az ügyvédi munkaközösségben is szerveztek összejöveteleket, kirándulásokat, ami kötetlenné tette a kapcsolatukat.

Vezetés és tarokk – csupa döntéshelyzet a szórakozásban is

Családi életébe is bepillantást enged. Megtudhatom, hogy férje nyelvész, egyetemi oktató, ami szintén önálló munkát igényel, és mivel több évig tartózkodott külföldön, útjaira részben ő is elkísérte.

Úgy tapasztalta, a munka és a családi élet összehangolását segíti, hogy ügyfélfogadási időpontja hosszú évek óta azonos, és ez a rendszeresség nagyban megkönnyítette és megkönnyíti az összeegyeztetést.

Kikapcsolódásként örömmel tart vendégségeket, ahol az ételeket saját maga készítheti.

Szívesen vezet. Mint fogalmaz, az autóvezetés élete szerves része, és sok országban kipróbálta már.

De elárulja azt is, hogy állandó partnereivel tarokkozni szokott, amely szintén remek időtöltést jelent számára.

Bár merőben különböző dolgok, mégis összefügg az autóvezetés, a tarokk és a hivatásszeretet: csupa döntéshelyzet, ahol felkészültség, határozottság és a döntések utáni felelősségvállalás szükségeltetik. Vannak emberek, akiknél ez ösztönösen és jól „működik”.