Dr. Csurgó Ottó


A MÜBSE ügyvezetőjétől kapott tájékoztatás szerint a MÜBSE-t, mint az ügyvédek biztosítóját kötelező kari szolidaritási és részben biztosítástechnikai megfontolások alapján az Egyesület Igazgatótanácsa – a II. negyedévi díjakra vonatkozóan korábban lehetővé tett díjfizetési halasztáson túlmenően - az alábbi határozatot hozta:

A MÜBSE azoknak a tagjainak, akik a járványhelyzet miatti tevékenységcsökkenés miatt ezt kérelmezik, egy negyedéves biztosítási díjuk mértékéig díjmérséklést engedélyez.

A negyedéves díjfizetési gyakoriságot választó biztosítottaktól azt kérik, hogy kérelmüket 2020. május 31-i végső határidő figyelembe vételével, a mubse@mubse.hu e-mail címen, vagy az Ügyvédportálon (www.mubse.hu "Általános ügy" menüpontjában feltölve) terjesszék elő. Kérjük a postai utat csak végső esetben használják.

A díjmérséklést a kérelmek alapján a 2020. III. negyedévi, júliusban esedékes díjfizetéskor érvényesíti a MÜBSE.

Az egyesületi tagdíjakra az intézkedés nem vonatkozik, kérik azokat erre az időszakra is befizetni.

Éves díjfizetést választó biztosítottaink esetén a kérelem előterjesztését 2020. szeptember 1. és 2020. szeptember 30-a közötti időszakban kérik, a díjmérséklést pedig a 2021. évi díjfizetéskor érvényesítik majd.