Dr. Vadász Viktor

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) a bírói függetlenségről való együtt gondolkodás jegyében közölte dr. Vadász Viktor A bírói függetlenség Magyarországon az Európai Unió Bíróságának C‑791/19 R számú döntése fényében című cikkét.

A szerző európai emberi jogi szakjogász, bíró, az Országos Bírói Tanács tagja, a Bírói Tanácsok Európai Hálózata (ENCJ) Irányító Testületébe delegált OBT tag.

„Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) 2020. április 8-án ideiglenes intézkedésben rendelkezett arról, hogy Lengyelország haladéktalanul függessze fel a Legfelsőbb Bíróság Fegyelmi Tanácsa (Izba Dyscyplinarna) bírákkal szembeni fegyelmi eljárásaira vonatkozó nemzeti szabályainak alkalmazását. Az Európai Bizottság 2019. október 25-én indított kötelezettségszegési eljárást Lengyelországgal szemben a bírák fegyelmi ügyei miatt, majd 2020 januárjában kezdeményezte az ügyben ideiglenes intézkedés meghozatalát.

Ez már a második alkalom, hogy az EUB igazságszolgáltatási kérdésekkel összefüggésben ideiglenes intézkedést hozott Lengyelországgal szemben. Korábban 2018. október 19. napján a lengyel Legfelsőbb Bíróság bíráinak idő előtti, visszamenőleges hatályú kényszernyugdíjazása miatt született ilyen döntés. Ideiglenes intézkedés meghozatalára a gyakorlatban akkor kerül sor, ha az uniós jog megsértésének közvetlen és azonnali veszélye áll fenn, és haladéktalan beavatkozás hiányában a helyzet később nem, vagy csak nehezen lenne orvosolható.

A jogtudomány és a joggyakorlat külföldön és idehaza is, a bírói függetlenség egy fontos megerősítéseként tekint az EUB mostani döntésére, mindazonáltal nemcsak az eljárás során felhozott érvelésben, de a döntés itthoni fogadtatásában is felszínre kerültek az alkotmányos identitással kapcsolatos érvelések, és annak elvi alapkérdése, hogy korlátozhatja-e az uniós jog a tagállamokat a nemzeti igazságszolgáltatás rendszerének kialakításában. A lengyel döntés kapcsán felvetett elvi aggályok azonban – véleményem szerint – látszólagosak. Ebben a cikkben azt vizsgálom, hogy az EUB által alkalmazott függetlenség teszt megfeleltethető-e az Alaptörvényben és a sarkalatos törvényekben megjelenő bírói függetlenség elvárásának. Mindenekelőtt fontosnak tartom áttekinteni a legutóbbi lengyel döntés hátterében meghúzódó alapkérdést és a Luxemburgi Bíróság ezzel kapcsolatos korábbi döntéseit. Másodsorban, érdemesnek tartom számba venni az EUB és a magyar Alkotmánybíróság bírói függetlenséggel kapcsolatos fontosabb határozatait.

Az EUB döntés hátterét megismerve válik világossá – és ezt fontosnak tartom kihangsúlyozni –, hogy a lengyel igazságügyi reformban létrehozott igazságügyi modell nem állítható párhuzamba a magyar igazságszolgáltatás rendszerével. Még ha van is néhány régebbi adósságunk a magyar igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése terén, a hazai szabályozásban a bíróságok függetlensége döntően biztosított.”

A cikk ide kattintva olvasható.