Elővigyázatosságból országszerte elhalasztott kamarai közgyűlések

A területi kamarák ezekben a hetekben tervezték éves közgyűlésük megtartását - emlékeztetett a kamarai tagsághoz intépzett körlevelében dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke. . Elmondja: maga is arra készült, hogy a lehető legtöbb megyei kamarai közgyűésen részt vesz, és az eddigi évek gyakorlatát követve, személyesen is találkozik a kar tagjaival. Most is arra számított, hogy mint eddig is, hogy együtt tekintsék át a hivatásrend helyzetét, örüljenek az eredményeknek, sorravegyék a problémákat, egyben közösen gondolkodjanak az ügyvédség előtt álló feladatok legjobb megoldásán az igazságszolgáltatás és ezen belül az ügyvédi hivatás szakmai és össztársadalmi helyzetének erősítése érdekében.

Mindez azonban terv maradt - állapítja meg levelében a MÜK elnöke, utalva a koronavírus okozta járvány terjedésére utalva.

Mindenkit kísértenek az aggodalmak

Ma alig van ok az örömre - írja dr. Bánáti János -, "együtt aggódunk családunk, barátaink, ismerősök és ismeretlenek életéért, egészségéért; hazánk, Európa és az egész világ gazdasági kilátásai - pillanatnyilag vészterhesnek tűnő kilátástalanságai - miatt, s nem utolsó sorban már folyamatban lévő bírósági eljárások bizonytalansága okán az ügyfelek, ügyek sorsáért; saját praxisukért, munkahelyük közeli és távoli jövőjéért".

  Eljött a hivatásrendi feltétel nélküli összefogás ideje

  Ugyanakkor megállapítja, hogy bár sorolhatná még tovább azon okokat, amik miatt megalapozott az aggodalom, mégis arra biztat mindenkit, hogy az ügyvédek zárják össze sorainkat, fogjanak össze és akkor hivatásrendjük - amely joggal büszke lehet történelmi hagyományaira - felül fog kerekedni a már ismert és a ma még fel sem ismerhető nehézségeken.

  Felelősséggel és méltósággal kezelni a helyzetet

  A Magyar Ügyvédi Kamara és a területi ügyvédi kamarák nevében levelében az elnök arra tesz ígéretet, hogy valamennyi rendelkezésre álló eszköz bevetésével, egyben újabb lehetséges eszközök felkutatásával a kamara segítséget kíván nyújtani abban, hogy az ügyvédi kar a kihirdetett veszélyhelyzetben is méltó legyen az ügyfelek bizalmára, a tagjainak egyéni sorsa pedig méltó legyen a 145 éve kamarai keretek között gyakorolt ügyvédi hivatáshoz.

  Az első négy lépés

  A fenti célok érdekében egyelőre a következő négy pontban foglalta össze a legsürgősebb kamarai és ügyvédi tennivalókat:

  • folyamatosan tájékoztatják a tagságot a rendkívüli ítélkezési szünettel kapcsolatos tudnivalókról,
  • a Magyar Ügyvédi Kamara és a területi ügyvédi kamarák a személyes ügyfélfogadás szüneteltetése mellett is gondoskodnak az elektronikus kapcsolat fenntartásáról ,
  • két levelében a MÜK elnöke a törvényességi felügyeletet ellátó igazságügyi miniszterhez fordult a rendkívüli ítélkezési szünet kapcsán a kamarákat érintő hatósági és fegyelmi ügyek intézésének érdekében, ( itt olvasható az első levél, itt pedig a második levél )
  • a Magyar Ügyvédi Kamara a Budapesti Ügyvédi Kamara segítségével a korábbi kereteket megemelve biztosítja a kar valamennyi tagjának a kötelező továbbképzés 16 kredit pontos teljesítését térítés nélkül e-learning útján,

  A MÜK elnöke a kar tagjainak tájékoztatása érdekében leveléhez csatolta a 37/2020. (111. 17.) számú OBH elnöki utasítást azzal a nyomatékos felhívással, hogy annak I. pontját (az eljárási határidők számítása civilisztikai ügyszakokban) a 39/2020. (111.18.) határozat hatályon kívül helyezte, azonban a 11.- VII. pontban írottak továbbra is irányadók. Utalt arra is, hogy a hatályos jogszabályok és az OBH elnöki utasítás nem érinti a büntetőeljárásban a felekre és a védőkre kötelező határidőket, azok betartása tehát a kihirdetett veszélyhelyzettől függetlenül kötelezők.

  Dr. Bánáti János azt is jelezte, hogy haladéktalanul tájékoztatják a kar tagjait a várható jogalkotási fejleményekről, különösen a civilisztikai ügyszakban az eljárási határidők számítása tárgyában.

  Az elkövetkező időszakra a hazai ügyvédségnek írott körlevelében a MÜK elnöke mindenkinek sok erőt kívánt, s különös figyelmet kinek-kinek saját és környezete egészségének védelmére.