A rendezvényen az ország húsz területi kamarájából hat kamarai elnök és mintegy negyven, főként a területi kamarák továbbképzési ügyekkel megbízott ügyvéd-tagja vett rész.

A megbeszélés elsődleges célja a területi kamarák képviselőinek átfogó tájékoztatása volt a 2020. január 1-jén induló kötelező továbbképzéssel kapcsolatos előkészítő munka eddigi eredményeiről, illetve az előkészítésben résztvevők előtt álló feladatokról.

Az átfogó tájékoztatás az OAB és a területi kamarák felelőssége

Dr. Bógyi Attila (Foto: Panpress)

Az OAB elnöke, dr. Bógyi Attila kiemelte a tagság folyamatos tájékoztatásának fontosságát, hangsúlyozva, hogy ez az OAB és a területi kamarák közös feladata és felelőssége. Ezzel kapcsolatban felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a továbbképzéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok, nyomtatványminták, a szabályzat által előírt nyilvántartások, továbbá az OAB határozatai a MÜK honlapjának „Továbbképzés” menüpontja alatt érhetők el.


Amint azt dr. Bógyi Attilának az Ügyvédfórum-hoz eljuttatott írásos összegzéséből konkrétumként megtudtuk: az OAB elnökének és titkárának általános tájékoztatóját követően megvitatták a területi ügyvédi kamarák által írásban és a helyszínen szóban feltett kérdéseket. Ezek főként a továbbképzés informatikai rendszerével, a 2019. december 31. előtt bejelentett képzésekkel, a kreditnyilvántartás módjával és a területi kamarák továbbképzéshez kötődő feladataival – elsősorban a december 15-ig elkészítendő éves továbbképzési programmal – voltak kapcsolatosak.


OAB-kérés a területi kamarákhoz


A továbbképzési szabályzat október 29-től hatályos módosítása megteremtette annak a lehetőségét, hogy a kamarák 2019. szeptember 1-je és december 31-e között kreditszerzésre jogosító képzési eseményt szervezzenek. Ezzel kapcsolatban számos bejelentés érkezett, a bejelentett képzések nyilvántartása a MÜK „Továbbképzés” menüpontján keresztül érhető el. A bejelentésekkel kapcsolatos formális határozatot a szabályzattal összhangban a bizottság 2020. első negyedévében hozza meg. A bizottság arra kéri a területi kamarákat, hogy a jövő év elején küldjék meg számukra a 2019-ben megtartott képzések listáját annak érdekében, hogy valamennyi képzés kamaránként egy határozatban legyen nyilvántartásba vehető.


Az éves továbbképzési program december 15-ig közzéteendő


Számos kérdés irányult a továbbképzési szabályzat 3.11. pontjában szereplő éves továbbképzési programra, amelyet a területi kamaráknak 2019. december 15-ig kell közzétenniük a honlapjukon. Az OAB tagjai vállalták, hogy a program tartalmával kapcsolatos javaslataikat november végéig kidolgozzák és megküldik a kamarák részére.

OAB-cél: egyablakos, univerzális ügyintézési felület

A jelenleg fejlesztés alatt álló informatikai rendszer kapcsán dr. Bógyi Attila elmondta, hogy a cél egy olyan egyablakos, univerzális ügyintézési felület létrehozása, amelyen keresztül a képzésre kötelezettek, a kamarák és a képzési helyek valamennyi szükséges funkciót elérnek majd.

Kreditnyilvántartási minta - papíron is: a miskolci index

A jól működő rendszer alapfeltétele, hogy a területi kamarák egységes elvek mentén, egységes adattartalommal vezessék a nyilvántartásaikat. Ehhez a bizottság tagjai előkészítettek egy kreditnyilvántartás mintát, és azt kérték, hogy az informatikai rendszer indulásáig az érintettek ezt használják elektronikus kreditnyilvántartásként. A nyilvántartás kapcsán dr. Pásztor Gábor a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara oktatási biztosa elmondta, hogy az elektronikus nyilvántartás mellett igény esetén papír alapú nyilvántartás is vezethető, mellyel kapcsolatban példaként bemutatta az általuk kialakított továbbképzési indexet.

Gyakran feltett kérdések listája

Az OAB a felmerült kérdéseket és az arra adott bizottsági válaszokat GYIK formájában elkészíti és a MÜK „Továbbképzés” menüpontján keresztül hozzáférhetővé teszi. A további kérdések, észrevételek az OAB részére az oktatas@muknet.hu oldalra küldhetők meg.

A Továbbképzési szabályzat módosítási igényei


Az esemény során a jelenlévők több olyan felvetéssel éltek, amelyek a továbbképzési szabályzat módosítását igényelnék, a bizottság tagjai vállalták, hogy a javaslatokat megvizsgálják és indokolt esetben javaslatot tesznek a szabályzat módosítására.

Részletes dokumentum-megosztás - a kecskeméti résztvevőknek

A rendezvényen elhangzott előadások prezentációit, a továbbképzési programmal kapcsolatos javaslatokat, és a javasolt kreditnyilvántartás mintát az OAB november végéig küldi meg a meghívottak részére.

További részletek, vélemények a kecskeméti találkozóról

Dr. Havasi Dezső (Foto: Panpress)

Tekintettel arra, hogy az OAB "nem sajtónyilvánosnak" deklarálta az ország ügyvédtársadalma egészének szakmai és egzisztenciális életét egyaránt alapjaiban érintő megbeszélést, így aztán ügyvédolvasóink áfogóbb tájékoztatásának érdekében a kecskeméti tanácskozáson résztvett hat területi kamarai elnöknél érdeklődtünk esetleges további részletek, vélemények felől. A többüktől érkezett készséges szóbeli-írásbeli tájékoztatás mellett dr. Havasi Dezső, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara elnökétől részletesebb hozzászólást is kaptunk, ami talán további információk közlésével fontos kiegészítésül szolgálhat a kötelező továbbképzés megkezdése előtt álló honi ügyvédtársadalomnak és a területi kamaráknak egyaránt.

  • A területi kamarák azt feszegették, majdhogynem annak garantálását kérték - tájékoztatta az Ügyvédfórum.hu-t dr. Havasi Dezső -, hogy a 2019. szeptember 1. -december 31. között tartott kreditpontos rendezvényeikre a tagoknak az 1 óra/1 kreditpont alapszabály szerint beígért kreditpontot az OAB jövőre nem fogja felülbírálni. Ugyanis ezeket az „előrendezvényeket” elég 2020. 01. -02.29. között egy csomagban utólag bejelenteni, és ezután dönt az OAB. Ugyanez vonatkozik a december 15-ig kötelezően elkészítendő jövő évi programba felvett, előzetesen kreditponttal ellátott rendezvényekre is, amelyek hivatalos nyilvántartásba vételére majd csak a közvetlenül a rendezvény előtt kerül sor. A Szabályzat ebben a kérdésben igencsak ellentmondásos.

  • Jövőre mindez nem lesz gond, mert a főszabály szerint a rendezvény meghirdetése előtt legkésőbb 8 nappal kell a képzési eseményt nyilvántartásba vetetni, az OAB-nak pedig 8 napon belül döntenie kell.

  • Az is tisztázódott, hogy a területi kamarák mint ipso jure továbbképzés szervezésére jogosultak gyakorlatilag szabadon dönthetnek arról, hogy kit kérnek fel előadónak: saját ügyvédet, más szakembert, egyetemi oktatót, bírót, ügyészt, hivatalnokot stb. míg más akkreditálásra kötelezett képzési hely részéről szervezett események előadóit szakmai szempontból az OAB jobban megvizsgálja.

  • Elég nehezen körvonalazódik a területi kamarák részéről térítésmentesen igénybe vehető központ e-learning igénybevételének technikai háttere, bár Kecskeméten biztató OAB-elképzelések is elhangzottak eről (egyórás blokkok, amelyek e-könyvtárból bármikor „levehetők”, 10 percen belüli érdektelenségi kiszállás, ellenőrző kérdések sikeres kitöltése esetén kreditduplázás stb.)

  • Nagy gond lesz élőszavas rendezvényeken a résztvevőket manuálisan be-ki regisztrálni. Dr. Havasi Dezső példaként említette saját területi kamarai esetüket, amikor is a közelmúltban dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsa bíró előadásán Győrben 280 ügyvéd vett részt. Internetes regisztráció és QR kódos beléptető szoftver, vagy hasonló korszerű eszközök nélkül a pontos és hiteles regisztrálási procedúra a jövőben szinte kivihetetlen lesz - tette hozzá.