Közleményében a MABIE felidézte: a Bíráló Bizottság javaslatára dr. Handó Tünde elnök asszony a pályázatot arra érdemesnek tartva, 2019. április 17-én 700 000 forint támogatás odaítéléséről döntött, amely az Országos Elnökség és az Országos Választmány ülésének megszervezésére fordítható. Ezzel egyidejűleg a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete, a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, a Bírósági Dolgozók Szakszervezete és a Bírósági Közvetítők Egyesülete részesült támogatásban, akikkel az erre vonatkozó szerződést dr. Handó Tünde írta alá 2019. április 23-án.

Dr. Répássy Árpád és dr. Vajas Sándor az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettesei fogadták dr. Oltai Judit Zsófiát a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) elnökét november 19-én, a két szervezet közötti támogatási szerződés aláírása végett – tájékoztatott az OBH.

„Az aláírt szerződés ugyan pénzügyi támogatásról szól, azonban jelentősége a közvetített üzenetben áll, miszerint a bírósági szervezet egysége az eredményesség legalapvetőbb feltétele” – fogalmazott dr. Répássy Árpád a MABIE elnökét köszöntve.

Az OBH elnökhelyettese elmondta, hogy

a bíróságok legfőbb igazgatási szerve minden lehetséges módon támogatni kívánja a bírósági szervezet egységét, fontosnak tartja az egységre mutató összefogást,

amely egyaránt szolgálja a bíróságokon dolgozó 11 ezer ember: a bírák és igazságügyi alkalmazottak érdekeit.

Beszédében dr. Oltai Judit Zsófia kiemelte, hogy

a bírósági igazgatás és az érdekképviseleti együttműködés szép példája a támogatás, amely a jövőre nézve is utat mutat mindkét testület számára.

A támogatást illetően kitért arra, hogy azt a 2019. november 22-23. napjaira szervezett Országos Választmányi ülésen kívánja felhasználni az Egyesület, amelyre az OBH képviselőin kívül az igazságügyi minisztert, a Kúria elnökét és az Országos Bírói Tanács elnökét is meghívták.

A tanácskozás résztvevői egységes szándékukat fejezték ki a központi igazgatás és az érdekképviseletek közötti konstruktív párbeszéd folytatására.