Nem!

A Budapesti Ügyvédi Kamara által közzétett útmutató (DOC) 1.9. pontja - a Pmt. 27. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján - kifejezetten csak fakultatívan szabályozza a belső kockázatértékelést, vagyis a többszemélyes ügyvédi irodák kialakíthatnak ilyen eljárást, de arra nem kötelesek. Mindez pedig értelemszerűen, az 1/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat (DOC) 34. pontja alapján az egyéni ügyvédekre és az egyszemélyes ügyvédi irodákra is igaz.

Nem szükséges tehát sok tízezer forintért megrendelni ezeket a szolgáltatásokat.

Amennyiben az ügyvédi iroda belső kockázatértékelést kíván készíteni, az erre vonatkozó iránymutatást a BÜK felügyeleti ajánlása tartalmazza. Az iroda belső eljárásrendjének részét képező belső kockázatértékelés hiányában a kockázatértékelés során a Pmt., a nemzeti kockázatértékelés, valamint a felügyeleti kockázatértékelés alapján kell eljárni. Az ügyvédi iroda a belső kockázatértékelése során köteles figyelembe venni a kormányzati szintű nemzeti kockázatértékelés eredményeit.

(Forrás: BÜK Iránymutatás a többszemélyes ügyvédi irodák belső szabályzatainak kialakításához 2017. szeptember 7.)