Az Ágyat az anyukáknak! akciójával ismertté vált Orosvári Zsolt még az év elején fordult a tiltás miatt az alapjogok biztosához, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz – emlékeztetett a hvg.hu.

Mint írták: dr. Péterfalvi Attila, NAIH elnök állásfoglalása szerint, az állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények közfeladatot látnak el. Az ezekben az intézményekben fennálló állapotok, körülmények, tárgyi feltételek olyan témák, amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot, az ilyen intézményekben készült, személyes adatokat nem tartalmazó felvételek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján közérdekű adatnak minősülnek, vagyis az ilyen felvételek készítése és nyilvánosságra hozatala nem kifogásolható. A tárgyi körülményekről felvételek készítését megtiltani nem lehet.

Egyértelműen közérdek fűződik ahhoz, hogy a kórházban – a személyhez fűződőjogokat maradéktalanul tiszteletben tartható módon – képfelvételeket lehessen készíteni, valamint ahhoz, hogy a képfelvétel által megörökített eseményeket, helyzeteket, állapotokat a véleménynyilvánítás szabadságának részeként közbeszéd/közvita tárgyává lehessen tenni – vélekedett.

Egy demokratikus jogállamban az átláthatóság és a számon kérhetőség elve mellett kell működnie az egészségügyi közfeladatot ellátó szervezetnek – írta a biztos az állásfoglalásban, hozzátéve: a felvételek készítésekor és közzétételekor egyetlen szempontra kell figyelemmel lenni, hogy a fényképek készítőjének, mint adatkezelőnek a fényképek kezelésével, felhasználásával kapcsolatban be kell tartania a GDPR szabályrendszerét, vagyis a felvételen nem szerepelhet olyan személy, aki a rögzítéshez, adatkezeléshez nem adta hozzájárulását.

Dr. Péterfalvi Attila szerint a kórházvezetőknek legfeljebb erre figyelmeztethetik – például az intézmény házirendjében – a betegeket és a látogatókat, a képfelvétel készítés általános és teljes tiltása azonban aránytalanul korlátozza az érintettek Alaptörvényben biztosított alapvető jogait.