Az ügy érdekessége - jegyzi meg a BÜK-öt a perben képviselő dr. Kovács Kázmér (képünkön) -, hogy dr. Tóth Zoltán választási szakértő a tárgyra nézve ezzel tartalmilag ellentétes álláspontot képviselt, amit azonban a BÜK a 2016-os választások során nem tekintett irányadónak.

A Kúria 2019. február 13-án kihirdetett fenti tárgyú felülvizsgálati ítéletével a felperes szóban is megindokolt felülvizsgálati kérelmével szemben hatályában tehát fenntartotta a Fővárosi Ítélőtábla azon jogerős ítéletét, amely elutasította dr. Papp Géza, a BÜK korábbi főtitkárának magánszemélyként benyújtott azon keresetét, ami a BÜK 2016. évi közgyűlési választásának eredményét kihirdető közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére, másodlagosan a jogsértés megállapítására irányult amiatt, hogy álláspontja szerint a közgyűlés lebonyolításakor az alperes megsértette az Alapszabályának azon rendelkezését, ami nyílt szavazást írt elő.