Kedves Kollégák!

A Budapesti Ügyvédi Kamarai választásokkal összefüggésben nem fogok hosszadalmas korteskedést folytatni Tóth M. Gábor elnökké választása érdekében, de indokolom néhány sorban, hogy miért az ő támogatását javaslom, miközben nincs semmilyen személyi kifogásom Németh Zsolt elnökségi taggá választásával szemben.

Tóth M. Gábor fegyelmi megbízottként és a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségi tagjaként már egyértelműen bizonyította, hogy mértéktartó, kiegyensúlyozott, és ami ezekből is adódik, legtöbbször megalapozott álláspontot képvisel közéleti hozzászólásai során. Megnyilvánulásaiból az volt leszűrhető, hogy kamarai közéleti érdeklődését elkötelezettsége és nem karrierizmusa motiválja. Fellépései során nyilatkozatait elvi alapokon, általában gyakorlatias érvekkel is alátámasztva, ugyanakkor határozottan terjesztette elő, és így foglalt állást akár az elnökkel, vagy akár a főtitkárral szemben is. Megnyilvánulásai nélkülözték az indulatokat, alapos tényismeretre támaszkodtak.

Az Ügyvédi Összefogás és a Kollégák XXI. Századi Ügyvédségért szerveződések és a jelöltjeik tekintetében lényegesen kevesebb, de a következő tapasztalatom van.

A MÜK Szakmai Bizottsága vezetőjeként a hangját hallató két szerveződés, az Ügyvédi Összefogás és a Kollegák XXI. Századi Ügyvédségért általam ismert egy-egy képviselője részére állásfoglalásukat, írásbeli véleményüket kérve 2016. február óta ugyanúgy megküldtem a megkereséseket és az előterjesztések tervezetét, mint a Szakmai Bizottság Teljes Ülése által a Szakmai Bizottságba választások útján bekerült tagoknak. Sajnálatos, de tény, hogy sem az Ügyvédi Összefogás, sem a Kollegák a XXI. Századi Ügyvédségért értesített tagja nem mutatott jelentős aktivitást az állásfoglalások során, előbbitől egy, az utóbbitól kettő válasz, illetve állásfoglalás érkezett vissza, amit részben fel is használtunk.

A Szakmai Bizottsághoz megalakulásától kezdve az eltelt öt évben összesen 77 megkeresés érkezett, melyek közül azok többsége nem igényelt a MÜK Elnöksége részére történő előterjesztést. A legjelentősebbeket kiválasztva a MÜK Elnöksége összesen 20 témát tárgyalt meg és az előterjesztések közül 14 úgynevezett Szakmai Álláspontot fogadott el, melyek felkerültek a MÜK honlapjára is. A többi, nem elvi jellegű, vagy a szélesebb ügyvédi közvéleményt kevésbé érintő kérdésekben a megkeresők közvetlenül kaptak választ.

Véleményem szerint a kamarai közéleti tevékenységet nem indokolt azzal kezdeni, hogy valaki a kamara elnöke kíván lenni. Lehet, hogy egy így megválasztott személy sem csinálná rosszul, de ez a tagság részéről ugrás lenne a sötétbe. Örvendetes, hogy alternatív vélemények megjelennek, és hogy több jelölt van, többféle programmal. Az már egy következő kérdés, hogy a programok mennyire konkrétak, és a programok megvalósítása milyen eséllyel várható az eddigi tevékenységből következően.

A magam tekintetében csak a Magyar Ügyvédi Kamarába küldöttként történő jelölésem támogatását kérem a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaitól, mert elnökhelyettesként, elnökségi tagként nem jelöltettem magam, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökének a fentiek alapján pedig Tóth M. Gábort, és hasonló indokok alapján az eddig már ugyancsak bizonyított Gyalog Balázst javaslom főtitkárnak.

Budapest, 2018. november 12. (Hétfő)

Dr. Kovács Kázmér