Válasz: jogi képviselőként, tanú segítőjeként nem - olvasható a Budapesti Ügyvédi Kamara hivatalos elektronikus körlevelében.

A Be. értelmező rendelkezései (10. § 7. pont) szerinti jogi képviselő csak az ügyvéd és az ügyvédi iroda lehet a sértett, a terhelt, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt meghatalmazottjaként, a pótmagánvádló képviseletében, a tanú segítőjeként, pártfogó ügyvédként vagy ügygondnokként.

A 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről viszont lehetővé teszi a kamarai jogtanácsos eljárását is, ha a büntetőeljárás során a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye (9. § (1) bekezdés).