Az igazságügyi tárca szeretné ismételten és hangsúlyozottan rögzíteni, hogy amikor ezen feladatainak tesz eleget, azt az Alaptörvény 26. cikkelyében foglalt vezérlőelv mellett teszi, azaz teljes mértékben tiszteletben tartja azt, hogy „a bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak.” Az Igazságügyi Minisztérium számos alkalommal kifejezésre jutatta, hogy a bírói függetlenség a demokrácia állócsillaga.

Az Igazságügyi Minisztérium annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás területén az általa kitűzött célt megvalósítsa, bizottságot hozott létre, amelynek tagjai egyetemi tanárok, bírák és az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára.

A bizottság elnöke: Prof. Dr. Kiss György, DSc akadémikus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára

A Bizottság társelnöke: Dr. Vízkelety Mariann, igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár

A Bizottság titkára: Dr. Hajas Barnabás PhD, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője

A munkabizottság tagjai:

 • Dr. Gál Judit PhD, a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának tanácselnöke, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense,
 • Dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese
 • Dr. Hajnal Péter, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának tanácselnöke, a Közigazgatási Bírák Egyesületének elnöke
 • Dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese
 • Dr. Kovács Helga Mariann, a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumának tanácselnöke
 • Prof. Dr. habil. Kukorelli István DSc, korábbi alkotmánybíró, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára
 • Dr. Pethőné dr. Kovács Ágnes, a Kúria Polgári Kollégiumának tanácselnöke
 • Dr. Sperka Kálmán, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának tanácselnöke
 • Prof. Dr. habil. Stipta István CSc, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára
 • Prof. Dr. habil. Szabó István PhD, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja
 • Dr. habil. Szikora Veronika PhD, a Debreceni Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, egyetemi docens
 • Dr. habil. Tilk Péter PhD, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi docense

Az Igazságügyi Minisztérium a Bizottság által elkészített javaslatokat – azok kormány elé terjesztését megelőzően – a hivatásrendek képviselőivel meg fogja vitatni. A tárca ebben a munkában is kiemelten fontosnak tartja az alkotmányos dialógust, a jogász társadalommal és a parlamenti pártokkal folytatott párbeszédet .