Hol vannak már azok a "boldog békeidők" - idézte fel a nem is olyan régmultat dr. Etter Ödön elnök (képünkön), amikor az ugyancsak ügyvéd édesapjától örökölt jogi szakkönyvtár kielégítő alapot adott ahhoz, hogy praxisa elindulásakor kellő biztonsággal tudjon tájékozódni, eligazodni szakmai vonatkozású kérdésekben. Azok közül a komoly szakkönyvek közül ma már csak egy-kettő használható,. A változások mindent elsodortak. Egy-két emberöltő alatt oly mértékű társadalmi, gazdasági, poltikai változások következtek be, amelyek - az igazságszolgáltatás más szakterületeihez hasonlóan - az ügyvédség elé is hihetetlen nagy kihívásokat támasztotak. Jószerivel mindent újra kellett - s ma is, folyamatosam - újra kell tanulni, az új törvények özönét kell hatékonyan áttanulmányozni, értelmezni és alkalmazni tudni. És akkor még nem is esett szó azokról a technikai változásokról, amelyek részben a napi irodai ügymenetet, illetve ahhoz kapcsolódóan a kommunikáció terén keletkezett informatikai robbanást érinti. S amelynek egyik elágazása az immáron az igazságszolgáltatási ügyintézés szinte valamennyi területén kötelezővé tett e-ügyintézés.

Utalt azokra a kihívásokra is, amelyeket az új, az Ügyvédi tevékenységről szóló törvény (Üttv.) jelent az ügyvédség számára. Hangsúlyozta, a legfontosabb: az ügyvédi (kamarai) önkormányzatiság garanciája. Egyben azt is jelezte, hogy a törvényből fakadó kötelezettség, az ügyvédi kamarai tag jogtanácsosok integrálása bizakodással tölti el a megyei ügyvédséget is, atekintetben, hogy speciális felkészültséggel rendelkező kollégákkal gazdagodik a kamarai közösség.

A rapid változások kettős hatása

Az elnök - a közgyűlés után a szerkesztőségünkkel folytatott beszélgetésben - azt is elmondta, hogy miként országosan, így a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara tagságának körében is a kötelezővé tett e-ügyintézésből fakadó anomáliák jelentik az egyik legsúlyosabb problémát.

Azt is hangsúlyozta, hogy meglátása szerint ezek a rapid változások kettős hatást fejtenek ki: részben feszültséget teremtenek sok ügyvédben, főleg az idősebb generációban, akik gyakorta olyan informatikai problémákkal kénytelenek szembenézni napi ügyvédi tevékenységük során, amiket egyedül semmiképpen nem tudnak megoldani, segytséget kell kérniük, s ha ez sikerül is, olyan további problémákkal kell találkozniuk, amelyek már nem is saját, ügyvédi megközelítésükből, hanem a központi rendszer ellentmondásaiból, kidolgozatlanságábból fakadnak. Ennek egyik súlyos következménye az lehet, hogy az ügyek korrekt és a maximális szakmaiságra való törekvése is zátonyra futhat. Elbizonytalanó ügyvéd - elbizonytalanodó ügyfélm, szakmai presztízsveszteség...

Mindazonáltal - mint ügyvédi-szakmai körökben közismerten derűs és derülátó személyiség - úgy véli, ezek a gondok előbb-utóbb kisimulnak, helyükre rázódnak. Egy nagyogy fontos feladata van a hivatásrendnek: hogy ebben a bonyolult átmeneti korszakban ébren tartsa a hivatásrendi elkötelezettséget az ügyvédségben. Mert az ma is él, erről meg van győződve.

Érdemes erőfeszítéseket tenni

Kifejtette azon véleményét: a változásokban - és ez a másik következmény - meg kell találni azokat a pozitív motívumokat, amelyek egyben aztán reményt és erőt is adnak a felismerésben: érdemes erőfeszítéseket tenni a világ formálódásának megértése érdekében, mert bár a változások jöhetnek - divatos kifejezéssel - "cunami-szerűen", ugyanakkor segítenek is a társadalom életének, benne az egyes ember, jelesül az ügyvéd számára a potenciális ügyfél korszerűbb, hatékonyabb, eredményesebb szakmai segítésében, ügyének jó végre vitelében.

Amikor tehát ízekre szedjük a mai változások hozta tényeket, fejleményekete, latolgatjuk a következményeket, hozzálátunk a tengernyi szabályzat újraalkotásához, e felfokozott légkörben tudnunk kell valami biztosra, maradandóra, állandóra hagyatkoznunk, ami garanciája annak, hogy kellő és méltó módon fogjuk megtalálni a jövő felé vezető utunkat. S ez nem más: mint a koplexen értelmezett hivatásrendi elkötelezettség.

Stabil hivatásrendi alapok szükségeltetnek

Ehhez - mint hangsúlyozta dr. Etter Ödön -, annak újra és újra felismerésére van szükség, hogy ehhez a hivatáshoz, annak újraértelmezéséhez és felfrissítéséhez stabil hivatásrendi alapok szükségeltetnek: etikai, felkészültségbeli, világképi és a hivatásrendhez való kötődés terén, amely mind-mind változatlan érték. Ezek elfogadása, tisztán látása, folyamatos ápolása és erősítése, megerősítő meglétük tudatosítása már az ügyvédjelölti évektől egészen a hivatás gyakorlásánakutolsó pillanatáig - alapvető feladat minden egyes ügyvéd számára és a hivatásrendet megjelenítő szervezeti struktúra: az ügyvédi kamara számára is.

Összességében tehát - fejtette ki véleményét dr. Etter Ödön -: a most olykor akár terhesnek tűnő változások okozta sokk segíthet az ügyvédi hivatás újraértelmezésében, az önazonosság megerősítésében és egy tudatosan kidolgozott hivatásrendi tudat megélésében, következésképpen annak szervezeti megjelenülése, a kamarai struktúra - felfrissítésében, szilárddá tételében.

Utalt tavalyi elnöki jelentésére, s jelezte, az elmúlt évek tapasztalatai megerősítették benne a meggyőződést:nem az az ügyvédi hozzáállás a helyes, amelynek a legfontosabb kérdése mindig: hogy vajon mit nyújt nekem a kamara?, hanem az, hogy mit kell tegyünk közösen azért, hogy az ügyvédség helyzete - kamarai eszközökkel és háttérrel - kiegyensúlyozottan működjön, kellő szakmai és érdekvédelmi háttért adjon valamennyiünknek -

A kamarai közgyűlésen dr. Bánáti János , a MÜK elnöke tartott előadását az Üttv.-ről és arról az érdekvédelmi munkáról, amit ennek során a MÜK a honi ügyvédség érdekében kifejtett és egyéb időszerű kérdésekről.

A közgyűlés meghallgatta és megvitatta különböző beszámolókat, elfogadta a tavalyi költségvetési beszámolót és elfogadta az idei költségvetést.