A közelmúltban – mint azt közleményükben írják – a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) több esetben észlelte, hogy egyes online tartalmaknál, posztoknál elmaradt annak feltüntetése, hogy azok megjelenéséért a közzétevőjük ellenszolgáltatásban részesült. A hivatal ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy ezt a kommunikációs módot – a nemzetközi joggyakorlattal és iránymutatásokkal összhangban – hogyan látja megfelelően megjeleníthetőnek. A célja ezzel a jövőbeli piaci gyakorlat alakításának minél hatékonyabb támogatása az érintett fogyasztói kör tudatosságának növelése mellett.

A GVH tájékoztatóban foglalt információk nem tekinthetőek konkrét ügyben adott jogi tanácsadásnak és nem értékelhetőek jogi szakvéleményként sem a GVH részéről. Az abban foglaltak a közzétételének időpontjában megfogalmazott ajánlásokat jelenítik meg a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseivel összhangban.

A tájékoztató ide kattintva érhető el.