2017 december

​Az AB közügyekben megszüntette a gondatlanságból elkövetett rágalmazás büntethetőségét

Az Alkotmánybíróság egy közelmúltban közzétett határozatában a rágalmazás bűncselekményével kapcsolatban tartalmaz fontos megállapításokat tett. . ...

​E-ügyintézés az MNB-nél 2018. január 1-től

A Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétette a hatósági eljárásaiban történő elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos általános tájékoztatót, ...

Átláthatóbb és kiszámíthatóbb munkakörülményeket javasol az EB

A szociális jogok európai pillére alá tartozó intézkedések nyomon követésének részeként az Európai Bizottság az Unión belüli átláthatóbb és kiszámíthatóbb munkakörülményekről szóló irányelvre vonatkozó új javaslatot fogadott el. A bizottsági...

​Elektronikusan is benyújtható az összefonódás-bejelentés

2018. január 1-jétől a Tpvt. 43/J. § (1) bekezdése szerinti, a Gazdasági Versenyhivatal által a honlapján word és pdf formátumban közzétett összefonódás-bejelentési űrlap nem csak írásban, valamint személyesen, hanem elektronikus...

​Elindult az E-PER 2018 aloldal

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) és végrehajtási rendelete alapján 2018. január 1-jétől kezdődően az elektronikus ügyintézést biztosító szervek –...

​A mulasztási per - mely esetekben?

A Közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) alapján mulasztási perben kell elbírálni azokat a kereseteket, amelyek a közigazgatási szervek jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek elmulasztása miatt nyújthatók be. ...

​Orvosolni kell az egyházak jogállásának megadásával kapcsolatos parlamenti eljárás alkotmányellenességét

Mulasztásos alaptörvény-ellenességet állapított meg az Alkotmánybíróság (Ab) december 20-án közzétett döntésével annak kapcsán, hogy a "bevett egyház" jogállásának megszerzésére irányuló eljárásban a parlamenti döntésre adott határidő elmulasztásához nem fűződik jogkövetkezmény,...

​A munkaügyi perek változásai

2018. január 1-jén lép hatályba a polgári perekre vonatkozó új eljárásjogi jogszabály, vagyis az új Polgári Perrendtartás. Mivel a munkaviszonyból származó perek is polgári pernek minősülnek, ezért a munkaügyi perek...

​Jogbiztonság vs. munkaidő-nyilvántartás

Talán nem túlzás azt állítani, hogy nincs még egy olyan munkaügyi dokumentum, amelynél annyi bizonytalanság lenne, mint a munkaidő-nyilvántartás körül. A külső szemlélő számára akár partikulárisnak tűnő probléma a gyakorlatban,...

​Hamis személyi iratokat állítottak ki egy budapesti okmányirodában

Egy budapesti okmányiroda három ügyintézője ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség hamis személyi iratok kiállítása miatt. ...

Copyright 2020 Panpress Kft.