Dr. Nagy Gábor főtanácsos, címzetes egyetemi docens, az NSZKK főigazgatója (képünkön) előadásában – miként az a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara honlapján olvasható – bemutatta a tíz hónapja indult intézetet, amely jelenleg 637 alkalmazottat, köztük 222 igazságügyi szakértőt és 41 szakértőjelöltet foglalkoztat. Az NSZKK két szakértői intézmény – a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (BSZKI) és az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (ISZKI) – összeolvadásával jött létre 2017. január 1-jén. Az új kutatóközpont felállítására vonatkozó koncepció ötvözte az egykori ISZKI területi (központi törzs és kilenc intézet) és a BSZKI szakértő szakmai alapú működtetése során kialakított két eltérő vezetés-irányítási rendszer előnyeit.

Az NSZKK állami feladatként ellátott szakértői tevékenysége során olyan ügyekben teljesít hatósági kirendeléseket, amelyekben a jogszabály lehetővé, illetve kötelezővé teszi a bizonyítási eljárás hivatalból történő lefolytatását. Az NSZKK emellett megbízás alapján is készít igazságügyi szakértői véleményeket. Az igazságügyi szakértői tevékenység tíz központi és tizenegy területi intézetben zajlik. Az intézet szakértői, akik összesen 71 kompetencia területen dolgoznak, kizárólagos illetékességgel végeznek arcképelemző tevékenységet, kábítószerrel és DNS-profillal kapcsolatos vizsgálatokat. Az NSZKK állományába tartozó, az igazságügyi miniszter által erre a feladatra kijelölt igazságügyi orvos, pszichiáter, valamint pszichológus szakértők végzik a bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatát is.

Dr. Agárdi Tamás, a MISZK elnöke „A válóperekben várható büntetőeljárások vizsgálatának tapasztalatai az igazságügyi pszichológus szakértő gyakorlatában” címmel tartott előadást. A szakértő szerint az igazságszolgáltatás egyik fő feladata, hogy segítse a krízisbe került családokat, mégis sokszor lehet azt tapasztalni, hogy a peres eljárás során inkább csak tovább növekszik a konfliktus az egyébként is szétzilált családi viszonyokban. Mint megjegyezte, a válóperi tárgyalásoknak egyre többször kísérői a büntetőfeljelentések.

Az előadó emlékeztetett, hogy évente mintegy húszezer válás történik Magyarországon, 1000 házasságkötésre 440 válás jut. Utoljára 1977-ben fordult elő, hogy több házasság született, mint ahány megszűnt. Pszichológusi szempontból kiemelte, hogy évente mintegy huszonöt-harmincezer gyermeket sújt a szülők házasságának felbontása miatt bekövetkező eljárás. Az igazságügyi szakértő szerint összességében a gyermekelhelyezések eldöntésére hivatott eljárások kereteit egyes esetekben a felek feszegetik, az eljárások pedig exkalálódnak a büntetőjog és a szakértői etikai eljárások irányába.

Az igazságszolgáltatás és a bűnüldözés területén dolgozó mintegy százhatvan szakértő, technikai szakember, nyomozó és meghívott részvételével megtartott tanácskozáson – az NSZKK és a MISZK vezetőinek beszámolói mellett – előadások hangzottak el a rendkívüli halálesetek orvosszakértői gyakorlatáról (dr. Szekér Judit főigazgató-helyettes), a nyomszakértőkről (dr. Kátainé dr. Bán Júlia ügyész), az akkreditálásról (Lontai Márton főigazgató-helyettes), a kriminalisztikai képzésről (dr. Szokolai Zoltán r. alezredes), a kábítószerek összehasonlító vizsgálatáról (Rompos Éva igazságügyi vegyész szakértő), egy több szakértős írásszakértői vizsgálatról (dr. Terbe Ernő igazságügyi szakértő), az 1956-os esztergomi sortűz fegyverszakértői tapasztalatairól (dr. Földi Ferenc nyá. mk. ezredes), a SICAR6 lábbeli és gumiabroncs kódoló rendszerről (dr. Fullár Alexandra igazságügyi szakértő), az Evofinder rendszerről (Kiss István igazságügyi szakértő), valamint a bűnügyi technikusokról (Mihalik Béla r. őrnagy, Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ).

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK) szervezésében megrendezett konferencia levezető elnöki teendőit dr. Janza Frigyes nyá. r. vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság főosztályvezetője látta el.

(Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara/serega)