A terminológiai átvezetések miatt terjedelmes, részben még a hatályba nem lépett és sok más ágazati törvényt is módosító, mindenképpen tanulmányozásra érdemes jogszabályból a közlemény csak két szabályt emelt ki – hívja fel a figyelmet hírlevelében a BÜK. Mind a kettő közvetlenül érinti az ügyvédi praxisokat és mindkettő a kamarai közbenjárás eredménye:

  1. Pp. Magánokirat: 95. § (7), a Pp. 325. § (1) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba: (Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha) "b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni," (a jelenlegi szövegben az olvasható nevet és a címet is saját kezűleg kellett a tanúnak aláírnia).
  2. Megszüntetik a félévente történő, mindenkire kiterjedő kamarai pénzmosási ellenőrzési kötelezettséget: 101. § (6) Az Üttv. 186. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba: "(6) A területi kamara az általa felügyelt ügyvédi tevékenységet gyakorlókat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti felügyeleti kockázatértékelésben meghatározott kockázati csoportokba sorolja. A legmagasabb kockázatú csoportba tartozók esetén legalább évente, de legfeljebb félévente, a legalacsonyabb kockázatú csoportba tartozók esetén legalább ötévente ellenőrzési terv szerinti ellenőrzést kell folytatni."

(Az állami szabályozási folyamat lezárásához még várjhatók a kormányrendeleti és rendeleti szintű saláták és persze az igazgatási szolgáltatási díjról szóló IM rendeletet.)