Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 162.§ (2) bekezdése szerint az ezer főnél nagyobb taglétszámú területi kamara esetében a MÜK szabályzata küldöttgyűlés választásáról rendelkezhet.

Ez a problémakör a magas, hatezer fölötti taglétszáma miatt gyakorlatilag elsődlegesen a Budapesti Ügyvédi Kamarát érinti. Az országosan tizenegyezer körüli taglétszámmal rendelkező Magyar Ügyvédi Kamarában már eddig is egyféle választmányi-küldött közgyűlési szerepet töltött be a ma is kitűnően funkcionáló, száz tagú ún. Teljes Ülés.

Az Üttv. nem határozza meg, hogy melyik szabályzat keretében születhet meg a döntés a küldöttgyűlés felállításáról. Lehetőségként adódik egyfelől egy külön szabályzat alkotása ebben a tárgykörben [Üttv. 158. § (1) bekezdés 36. pontja]. Másfelől ugyanakkor – különös tekintettel arra, hogy a küldöttgyűlés tagjait az Üttv. 162.§ (2) bekezdése szerint részben választani kell – ez a döntés a küldöttek választásának szabályaival együtt a MÜK választási szabályzatában [Üttv. 158. § (1) bekezdés 11. pontja] is meghozható.


Legutóbbi ülésén a BÜK elnöksége hosszú és minden részletkérdésre kiterjedő, alapos vita után - különösen is dr. Szecskay Andrásnak, a BÜK egyik elnökhelyettesének (képünkön) érvelését figyelembe véve - úgy döntött hogy a küldöttközgyűlés intézményének esetleges bevezetésével kapcsolatban a nemleges javaslattal él.

Dr. Szecskay András tizenöt pontos érvelésében egyebek mellett kifejtette, hogy a küldöttgyűlés nem a közgyűlési részvételi érdektelenség (ez a BÜK közgyűlésekkel szemben felhozott leggyakrabb ellenérv) gyógyszere lenne. A küldöttközgyűlés ugyanis általában (kezelhetetlenül) nagy létszám vagy földrajzi távolság képviseletét hivatott megoldani. BÜK esetében - véleménye szerint - a küldöttgyűlés bevezetése nem a demokrácia kiteljesedése, hanem éppen fordítva, annak - ésszerűségi okok miatti, a látszatot megtartó - visszaszorítása lenne.

A közgyűlésen azok jelentek és jelennek meg - érvelt a BÜK elnökhelyettese - , akik érdeklődést mutatnak az iránt, hogy mi történik a kamarában. Erre senkit nem lehet kényszeríteni. A küldöttgyűlésen ezzel szemben azok jelennének meg (ha eljönnek), akiket megválaszottak, a tagság többi része pedig megvárja a választási ciklus végét, amikor ismét szóhoz juthat. Azt azonban alapértelmezésben nem lehet mondani, hogy a küldöttgyűlés határozata a teljes tagság többségi álláspontját képviseli, csak legfeljebb a küldöttekét (kivéve persze, ha minden kérdés tekintetében minden küldöttnek valós és aktuális mandátuma van).

Érvelésében dr. Szecskay András mint lehetséges negatív következményt azt is hangsúlyozta, hogy a választó közgyűlés esetén az elnökre vonatkozó szavazatok egyben meghatároznák a küldöttgyűlés összetételét is . Különösen igaz, ha pl. egy száz fős létszámú küldöttgyűlésben a kamara választott tisztségviselőnek száma már eleve kb. huszonöt személy.

Vajon nem vezetne-e még nagyobb érdektelenséghez az - vetette fel az elnökhelyettes -, ha a kisebbségben lévő küldöttek négy éven keresztül azt látják csak, hogy állandóan leszavazzák őket? A kilátástalanság miatti érdektelenség okából el sem mennek a küldöttgyűlésre, ami ezáltal mechanikus szavazógépezetté válna .

A küldöttgyűlés intézményének bevezetése szükségszerűen felvetné a kérdést hogy a küldött a saját véleményét képviseli a küldöttgyűlésen, vagy pedig a választóinak mandátumát? - tette fel döntéselőkészítő elemzésében az aggasztó kérdést dr. Szecskay András. Ez elvben azt feltételezné, hogy a küldöttnek minden küldöttgyűlés esetén be kellene szereznie választóinak mandátumát. Ez pedig a gyakorlatban kivitelezhetetlen.

A küldöttgyűlés intézménye a demokrácia látszata lenne csupán, ezért nem javasolja annak bevezetését - összegezte véleményét dr. Szecskay András, a BÜK elnökhelyettese a Kamara elnökségi ülésén.

Dr. Szecskay András tizenöt pontban kifejtett álláspontja teljes terjedelmében ide kattintva olvasható.