A fájlok egymás közötti cserélését lehetővé tevő oldalak üzemeltetői a művek „nyilvánossághoz való közvetítését” valósítják meg azzal, hogy hozzáférést tesznek lehetővé védett művekhez. A kérdéses fájlok nagy többsége szerzői jogvédelem alatt álló műveket tartalmaz, anélkül hogy a jogosultak engedélyt adtak volna azok megosztására. Az Európai Unió Bírósága szerint a platformok e védett művek megosztásában megkerülhetetlen szerepet játszanak, például keresőmotoron kívül a művek jellegén, műfaján és népszerűségén alapuló kategóriákat kínálva). Ezzel az aktív és folyamatos közreműködéssel megvalósítják a védett művek nyilvánossághoz való közvetítését.

A világ legnépszerűbb torrentoldala, a Pirate Bay ügyében hozott ítélet megnyitja a lehetőségét annak, hogy a fájlok egymás közötti cserélését lehetővé tevő oldalakat is elérhetetlenné tegyék – véli dr. Szimler Gergő, a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda jogásza (képünkön). A döntés jogalapot teremt arra, hogy az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatókkal szemben lépjenek fel a szerzői jogok tulajdonosai azt követelve, hogy korlátozzák az online fájlmegosztó platformok elérését. A fellépés alapja, hogy a platformok lehetővé teszik a szerzői jogokat sértő fájlmegosztást.

Az ügyvédi iroda szerint az ilyen weboldalak letiltását célzó intézkedés arányos lenne az említett szerzői jogi jogsértések jelentőségével és súlyosságával. Megjegyzendő azonban, hogy nem az európai bíróság dönti el a tagállami bíróságok előtti jogvitákat. A nemzeti bíróságok feladata lesz a továbbiakban, hogy ezt az ítéletet szem előtt tartva döntsenek a tagállamokban felmerülő hasonló kérdésekben. Az első ilyen kereset már egy holland bíróság előtt fekszik, amely azonban az ítélet előtt kikérte az Európai Bíróság álláspontját. Ez született most meg, így a holland bíróságnak immár minden lehetősége megvan arra, hogy a Pirate Bay elérésének korlátozására kötelezze az internetszolgáltatókat.