Határozatban értelmezte a BÜK alapszabálynak a közgyűlés összehívására vonatkozó rendelkezéseit aKamara elnöksége, április 26-án. Az elnökség sok egyéb mellett kimondta, hogy értelmezése szerint nincs olyan kötelezettség, amely szerint a közgyűlési előterjesztéseket a meghívóval együtt és a határozatképtelen első közgyűlési időpontot megelőzőleg 30 nappal ki kellene küldeni. Azt is határozatban mondta ki, hogy "tervezett időpont" alatt szerinte a valódi érdemi közgyűlés időpontját kell érteni. A kiküldés - a hírt közreadó kamarai hírlevél szerint -ezen időpont előtt 30 nappal egyébként meg is történt.

A BÜK elnökségének határozata ide kattintva olvasható.


Ugyancsak a hírlevelében számolt be arról a BÜK, hogy az Igazságügyi Minisztériumtól törvényességi intézkedés meghozatalát kérték ügyvédek a soron következő közgyűlés összehívásával kapcsolatban. Szerintük tervezett időpontnak az első, várhatóan határozatképtelen időpontot kell tekinteni.

A minisztérium nem látott alapot törvényességi felügyeleti intézkedés megtételére.

Dr. Vízkelety Mariann államtitkár (képünkön) levele egyebek mellett egyfelől leszögezi:

"A kialakult bírósági gyakorlatra figyelemmel megállapítható, hogy az ügyvédi kamarák olyan, önkormányzati elven működő autonóm köztestületek, melyek önrendelkezési joga nem vonható el és nem korlátozható, így az állami beavatkozás lehetősége e körben korlátozott. A BÜK Alapszabályában található ellentmondások feloldása, az esetlegesen hiányos rendelkezések kiegészítő értelmezése nemcsak a bíróságnak, hanem a minisztériumnak sem feladata, arra kizárólag a kamara jogosult. A minisztérium elismeri a kamara jogosítványát saját Alapszabályának értelmezésére, erre figyelemmel a BÜK közgyűlésén megtárgyalásra kerülő írásbeli előterjesztések kapcsán törvényességi felügyeleti intézkedést nem tesz."

Az államtitkár másfelől ugyanakkor kifejtette saját szakmai, tudományos véleményét is, ami a kérelmezőkével azonos. Eszerint - eltérő rendelkezés hiányában - az írásbeli előterjesztések határideje megegyezik a meghívó meghirdetésének határidejével, ami 30 nappal a tervezett időpontot megelőzi. Értelmezése szerint a "tervezett időpont" az első, tehát a határozatképtelen közgyűlés időpontja. Javaslatot tett az alapszabály egyértelműsítő módosítására.

Az IM dokumentuma ide kattintva olvasható.

Dr. Réti László, a BÜK elnöke ennek alapján - a május 12-re tervezett közgyűlés előtt - május 10-re rendkívüli elnökségi ülést hívott össze.