A mesterséges intelligencia megalkotása felé vezető úton jelenleg is számos új technológiai eszköz jelenik meg az eddig kizárólag vagy döntően jogászok uralta piacokon.


A folyamat a jövőben felgyorsul, ahogyan azt az Egyesült Államok és Nyugat-Európa példáján megfigyelhetjük. A nyugati országokban egyre nagyobb teret hódítanak azok a programok, amelyek hatékonyabban, olcsóbban és gyorsabban képesek ellátni a tradicionálisan jogászok által végzett feladatokat, legyen ez egy szabálysértési bírság kiszabása vagy kereskedelmi hitelmegállapodások tömeges átnézése és értelmezése.

A fejlődés/változás Magyarországon lassabban érezteti hatását, de kétségkívül elindult. Dr. Orbán Miklós, az előadásnak helyet adó Orbán és Perlaki Ügyvédi Iroda (OPL) partnere azonban biztatta a megjelent joghallgatókat, szerinte ugyanis az új kihívások mögött nagy lehetőségek is rejlenek a jövő jogászai számára. Ehhez azonban - sok egyéb mellett - az angol nyelv magas szintű elsajátítása és a világ politikai, gazdasági folyamatainak megértése mellett az alapvető és legfrissebb IT technológiák ismerete és alkalmazása szükséges. Azok, akik felismerik a nemzetközi és hazai trendeket, nem csak követhetik, de maguk is részesei, formálói lehetnek az innovációs folyamatoknak.


Dr. Perlaki Szabolcs, az OPL partnerének értékelése szerint a közönség érdeklődő és aktív volt, az előadás után érdekes beszélgetéseket folytattak velük. Irodájuk szeretne élő kapcsolatot kialakítani és ápolni a következő jogász generációval, ezért a jövőben is szeretnének hasonló rendezvények keretében vendégül látni nyitott és ambiciózus egyetemi hallgatókat.