A megyei orvosi kamara etikai bizottsága határozatával a felperest megrovás etikai büntetésben részesítette egy honlapon tett bejegyzése miatt.

A felperes fellebbezése folytán eljárt Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottsága másodfokú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta.

A felperes eljárási- és anyagi jogi jogszabálysértésekre hivatkozással keresettel támadta az alperes határozatát kérve annak bírósági felülvizsgálatát. Az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével az alperes határozatát az elsőfokú határozatra is kiterjedően – új eljárás elrendelése nélkül – hatályon kívül helyezte.

Kifejtette, a Magyar Orvosi Kamara és annak területi szervezetei jogképességüket törvény alapján a bírósági nyilvántartásba vétellel nyerik el, ennek hiányában nem minősülnek jogi személynek. Az eljárás megindításakor az elsőfokú szerv az illetékes törvényszék nyilvántartásban nem szerepelt, jogi személyiséggel nem rendelkezett, etikai eljárását jogképesség hiányában folytatta le, akár csak az alperes.

Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria végzésével a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.

Hangsúlyozta, az, hogy a Magyar Orvosi Kamara szabályszerűen került-e megalakítása és működése megfelel-e a jogszabályoknak nem tárgya közigazgatási pernek, ennek vizsgálatára az első fokon eljárt bíróság nem rendelkezik hatáskörrel. Az irányadó jogszabályhelyekre figyelemmel az elsőfokú etikai bizottság törvény által biztosított jogkörében eljárva folytatta le eljárását, az alperes ugyanezen törvény alapján bírálta el a felperes fellebbezését.

Az új eljárás során a közigazgatási és munkaügyi bíróság köteles a felülvizsgálattal támadott jogerős ítéletben – az eltérő jogi álláspontja miatt – nem vizsgált kereseti kérelmeket (jogszabálysértéseket) teljes körűen elbírálni.