A Budapesti Ügyvédi Kamara keretén belül működő Ügyvédakadémia Családjogi Konzultációs Csoport december 8-i foglalkozásán meghívott előadóként dr. Hunyadi Krisztina pszichológus, gyermekvédelmi konzulens, dipl.senior mediátor, a Budapesti Metropolitan Egyetem mediáció, alternatív vitarendezési szak szakvezetője és az Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia bírósági közvetítés képzésének vezető trénere volt a vendég (felső képünkön) - tájékoztatta szerkesztőségünket dr. Kölcsényi Soma ügyvéd, a Családjogászok Nemzetközi Akadémiájának (IAFL) tagja, családjogi mediátor szakjogász (lenti képünkön).

Előadásában a konfliktusok kezelése a családjogi vitákban témakörébe engedett a jobbára családjogász hallgatóság részére betekintést.

A résztvevő kollégáknak köszönhetően kerekasztal beszélgetéssé változott eseményen a beszélgetéssorán tipizált esettanulmányok közös feldolgozásán keresztül mutatott be az előadó egy olyan szemléletmódot, amely a problémaközpontú gondolkodás mellett elsősorban a megoldásorientált megközelítést segítheti .

A résztvevők olyan kommunikációs technikákat is elsajátíthattak, amely az ügyfél-ügyvéd viszony sajátosságainál fogva egyrészt bizalomerősítő jellegű, másrészt pedig az ügyvéd számára az ügyfelével összefüggő hatékonyabb információszerzésre irányuló teendők elvégzését segítheti.

A foglalkozás egyik legfontosabb, a résztvevők által levont azon következtetése az - hangsúlyozta dr. Kölcsényi Soma -, hogy a magyar jogászképzésből eredendően hiányzik, avagy jelentőségéhez mérten nem kellő súllyal és elsősorban csak retorikai oldalról van jelen a kommunikációra vonatkozó tudományos és gyakorlati eszköztárak elsajátítását célzó tananyag.