A Jövőbeli tendenciák a jogi szolgáltatásokban című új globális tanulmány szerint a jogi szolgáltatások piaca komoly változásokon megy keresztül – állapítja meg a Deloitte Legal sajtóközleménye. A felmérésből kiderül, hogy az összetett szabályozói környezet, a sok területen növekvő kockázat, a digitális gazdaság térnyerése és a költségcsökkentés folyamatos igénye miatt a jogi szolgáltatások vevőinek igénye jelentősen változik, és a résztvevők többsége jogi szolgáltatóinak komoly felülvizsgálatát tervezi. Míg a jogi szolgáltatások iránti kereslet összességében növekszik, olyan új típusú szolgáltatóra van szükség, amely a szigorúan vett jogi tanács keretein túl szélesebb körű szolgáltatásokat nyújt. A megrendelők elsősorban olyan szolgáltatót keresnek, aki jobban ismeri az adott iparágat vagy üzleti területet, képes stratégiai tanácsot adni a kapcsolódó nem jogi területeken is, összetett, határokon is átnyúló szolgáltatásokat nyújt, és mindehhez a technológiát is jobban felhasználja.

Növekvő piac a „jogi tanácsadáson túlmutató” jogi szolgáltatások iránt

Összességében mind a kereslet, mind pedig a ráfordítás növekszik a jogi szolgáltatások esetén. Bizonyos területek a többinél gyorsabb növekedést mutatnak, ilyenek többek között a szabályozói megfelelés (49%), M&A (42%) és peres ügyek (39%). Napjainkban egyértelműen a globális jogszabályi megfelelés (26%) a házon belüli jogi osztályok számára a legnagyobb kihívás, főleg mivel nő az elvárás, hogy „kisebb ráfordítással, minél többet" nyújtsanak (44%).

A tanulmány arra is rámutat, hogy a hagyományos jogi szolgáltatók nem képesek teljes mértékben lefedni az üzleti igényeket. A tanulmányban résztvevők (jogtanácsosok, általános jogtanácsosok, CEO vagy CFO pozícióban lévők) többsége (55%) vizsgálja, vagy tervezi jogi szolgáltatójának felülvizsgálatát. A kutatás azt mutatja, hogy míg a külső tanácsadók szolgáltatásaival szemben támasztott elvárások nőnek, ezek jelenleg számos területen nincsenek kielégítve, pl. a technológia használata, az árazás átláthatósága és a szakmai tanácsadási szolgáltatások integrálása.

A jogi szolgáltatások felmérésben résztvevő megrendelők egyharmada azt szeretné, ha jogi szolgáltatója iparági, kereskedelmi és a jogi területen kívüli szakértelemmel is rendelkezne, ami jelenleg nem jellemző ezen szolgáltatókra. A speciális jogi szolgáltatásokon túl a válaszadók a jogi területen túlmutató tanácsra és szakértelemre (33%), illetve proaktívabb tudásmegosztásra (18%) vágynak. 52% azt válaszolta, hogy szívesen vennék igénybe egy nem hagyományos ügyvédi iroda szolgáltatásait.

Öt jövőbeli tendencia a jogi szolgáltatások terén: a vevő kívánságlistája

  1. Szakterületeken és határokon átívelő integrált és problémamentes tanácsadás. A résztvevők jelentős része hangot adott annak az igényének, hogy a kapcsolódó nem jogi területekre is terjedjen ki a tanácsadás, amely szakterületeken és határokon is átnyúlhat.
  2. A technológia jobb és kiterjedtebb használata. A megkérdezettek többsége szerint a technológia (még) nem tette fölöslegessé a házon belüli jogászok munkáját (77%), több mint 52%-uk azonban azt jósolta, hogy ez öt éven belül bekövetkezik. A vevők azt szeretnék, hogy jobb és alkalmasabb technológiát használjanak a szolgáltatók, és osszák azt meg integrált platformokon.
  3. Szabályozói megfelelési szolgáltatások. A válaszadóknak csaknem fele (49%) azt mondta, hogy a jogi osztály költségei folyamatosan nőnek a szabályozási megfelelés területén. A cégen belüli jogászok számára komoly kérdés a globális jogszabályi megfelelőség, és több mint negyedük (26%) mondja, hogy ez az osztályuk legnagyobb problémája.
  4. Fix és értékalapú árak, nagyobb átláthatóság. A résztvevők döntő többsége nagyobb kiszámíthatóságot és átláthatóságot szeretne a számlázás terén, és gyakran említették a fix, maximalizált vagy értékalapú árazást is.
  5. Kereslet a nem tradicionális jogi szolgáltatások iránt. A tanulmányban résztvevők többsége (55%) vizsgálja, vagy tervezi jogi szolgáltatója felülvizsgálatát. A megkérdezetteknek több mint a fele (52%) fontolóra veszi, hogy olyan, nem hagyományos ügyvédi irodát bízzon meg, amely szakmai szolgáltatások széles skáláját nyújtja.