Nem csupán a rendelet, hanem maga a 2016. január 1-én hatályba lépett biztosítási törvény is több új szabályt tartalmaz a biztosításközvetítői tevékenység tekintetében 2016. január 29-étől – hívta fel a figyelmet dr. Vida Miklós, a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője (képünkön) az origo.hu-n.

Az új szabályozás értelmében biztosításközvetítői tevékenységet csak büntetlen előéletű természetes személy végezhet. A képzettség tekintetében elvárás, hogy az illető felsőfokú végzettséggel vagy a törvény mellékletében meghatározott szakképesítéssel, vagy a fenti rendeletben meghatározott hatósági vizsgával rendelkezzen.

Azoknak a természetes személyeknek tehát, akik nem rendelkeznek felsőfokú végzettséggel vagy a biztosítási törvény mellékletében meghatározott szakképesítéssel, az NGM rendelet szerinti hatósági vizsgát kell tenni. Egyebek mellett ez jogosítja fel őket arra, hogy függő-, vagy független biztosításközvetítői tevékenységet végezzenek.

A függő és független biztosításközvetítői vizsga mind a tananyag mind a vizsgakövetelmények szempontjából egymástól különbözik. A korábbi és az új szabályok is lehetővé teszik, hogy aki csak függő biztosításközvetítői hatósági vizsgával rendelkezik, egy különbözeti vizsgával a független biztosításközvetítői jogosultságot is megszerezze.

Az új szabályok a hatósági vizsga és a különbözeti vizsga közötti időtartamot 2 évről 4 évre emelték.

Ugyancsak változatlan a szabályozás abban, hogy a hatósági vizsgára csak olyan személy bocsátható, aki a rendeletben meghatározott képzésen részt vett. Ilyen képzést pedig csak az MNB által nyilvántartásba felvett szervezet indíthat.

A képzésre történő jelentkezés egyik feltétele az érvényes érettségi bizonyítvány megléte. A másik feltétel a megfelelő szakmai tapasztalat igazolása, amely tekintetben az NGM rendelet változásokat vezetett be.

Korábban csak olyan személyek jelentkezhettek ilyen képzésre, akik meghatározott szerveknél legalább 10 éves biztosításszakmai tapasztalatot szereztek. Az új szabályozás ezt az időtartamot már legalább 4 évre csökkenti le azzal, hogy ezt a tapasztalatot a képzésre történő jelentkezést megelőző 6 éven belül kell megszerezni – hangsúlyozta.

Egységsültek a vizsgadíjra vonatkozó szabályok is. A korábbi szabályok szerint a függő biztosításközvetítő hatósági vizsga díja 6 ezer forint volt, míg a független biztosításközvetítői hatósági vizsga díja 9 ezer forint, a különbözeti vizsga díja pedig 3 ezer forint.

Az új szabályok szerint a függő és független biztosításközvetítői vizsga díja egységesen 9 forint, míg a különbözeti vizsga díjai nem változtak. A képzések díját a képzést indító szervezetek egyedien határozhatják meg, ezért a képzések díjai között jelentős eltérések lehetnek. A képzésre jogosult szervezetek folyamatosan frissített listája az MNB honlapján elérhető.

A fentiek alapján tanácsos ezért a biztosítóknak, illetve a többes ügynököknek ellenőrizni, hogy az általuk alkalmazott biztosításközvetítők képesítése megfelel-e a fenti szabályoknak.