A társasház törvényes képviselőjének a jogviszonyában bekövetkeő változás nem érinti a jogi képviselő megbízását - fejtette ki álláspontját az Ítélőtábla bírája. Részletesen ismertette a 11. Pk. állásfoglalást, illetve az 1/2014. jogegységi határozatot, illetve azt, hogy a közös tulajdon megszüntetésének, a társasházzá alakítás iránti keresetnek milyen kötelező tartalmi elemei vannak. Kitért továbbá, arra, hogy kik jogosultak pert indítani akkor, amikor több épületből álló társasház épületenként szét akar válni. Gyakori perként említette a használat rendezése iránti pereket, illetve a közös tulajdonnal kapcsolatos jogvitákat, külön kitért arra, hogy az új Ptk. a perfeljegyzés körében milyen mértékben tér el a régi szabályozástól.

Előadásában alapvetően a Társasházi törvény, az Ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényt, valamint a régi, illetve új Ptk. közös tulajdonra, a társasházi tulajdonra vonatkozó szabályait ismertette, a bírósági gyakorlat tükrében. Számos jogegységi határozatot, Pk. állásfoglalást idézett az előadó. A Fővárosi Ítélőtábla társasház által alapított társaságot elutasító végzéseiről szólva, arra is felhívta a figyelmet, hogy a társasház nem lehet tulajdonjog alanya, így sem ingóság, sem vagyonértékű jog nem állhat tulajdonában.