A programra azon fiatal ügyvédek jelentkezhetnek, akik 35. életévüket még nem töltötték be és tevékenységük főleg polgári jogi, kereskedelmi jogi és gazdasági jogi területre terjed.

A Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének határozata szerint a programban kizárólag ügyvédi, alkalmazott ügyvédi névjegyzékbe a jelentkezés időpontjában már bejegyzett ügyvéd vehet részt.

A jelentkezés egyik fontos feltétele, hogy a programban résztvenni kívánók igen jó német nyelvtudással rendelkezzenek, beleérve a jogi szaknyelv ismeretét is. Előfordulhat ugyanis, hogy a jelentkező kandidáltaknak szigorú nyelvi vizsgán kell résztvenniük.

A jelentkezés lehetőségéből kizártak azon ügyvédek, akik német ügyvédi iroda magyarországi cégében dolgoznak vagy tevékenységüket egy német irodával kötött szerződés alapján végzik.

A jelentkezési lapokat a Magyar Ügyvédi Kamarához (1055 Budapest, Szalay u. 7.) kell legkésőbb 2016. február 5-ig benyújtani; azokat a kamara továbbítja a Stiftung részére.

Az elhelyezéssel és az ösztöndíj juttatással kapcsolatos német nyelvű tájékoztatást a MÜK honlapján lehet elolvasni. A honlapról ugyancsak letölthető az a jelentkezési űrlap, amelyet pontosan kitöltve kell a MÜK-höz a jelzett határidőig megküldeni. Minden jelentkező köteles 2 db igazolványképet és a kérelem űrlapjához ugyancsak egy német nyelvű részletes önéletrajzot is csatolni.

(Címfotónk illusztráció; forrás: insight.telstra.com.au)