Hírt adtunk arról (http://ugyvedek-lapja.hu/admin/entries/cikkek/964-...), hogy a migráns eljárásokban eddig leginkább érintett Szegedi Ügyvédi Kamara tájékozódó megbeszéléseket folytatott a megyei hatóságokkal. A dr. Kertész József elnöktől származó információnk szerint dr. Katona Tibor szegedi ítélőtáblai bíró értelmezésében "a Schengeni Egyezmény 3. cikke kimondja: hogy az országhatárt csak a határátkelő helyeken és nyitvatartási időben lehet átlépni, mert egyébként a kifejtett magatartást büntetni kell".

A fontos alapdokumentum pontos értelmezését dr. Köves Péter (képünkön), a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa korábbi elnöke a következő három pontban foglalta össze:

1. A Schengeni Egyezmény, vagyis a Német Szövetségi Köztársaság, a Benelux Gazdasági Unió államaiés a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló 1985. június 1- én aláírt egyezmény 3. cikke semmi ilyet nem tartalmaz.

2. Ugyan az ugyanezen szerződő felek között 1990. június 19-én aláírt Schengeni Egyezmény végrehajtásáról szóló egyezmény 3. cikke tartalmazott ilyen rendelkezést, azonban az Európai Parlament és a Tanács a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló 562/2006/EK (2006. március 15.) Rendeletének 39.cikk (1) bekezdése ezt a cikket, a 2. és 8 cikk közötti valamennyi cikkel együtt hatályon kívül helyezte.

3. A hatályos Rendelet 4.cikk (3) bekezdésében büntetés kötelező alkalmazásáról nincs szó, hanem csak arról, hogy a tagállamok nemzeti joguknak megfelelő hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat vezethetnek be a külső határoknak a megnyitott határátkelőhelyeken kívüli átlépése esetére, de a menekültek és a nemzetközi védelmet kérők jogai, különösen a visszaküldési tilalomra vonatkozó tagállami kötelezettség vagy a védelemre vonatkozó nemzetközi kötelezettségeik sérelme nélkül.