A CCBE üdvözli a 2015. május 13-án elfogadott Európai Bizottsági kezdeményezést a migrációs napirendről, amely az emberi életek védelmét és a védelem biztosítását helyezte a középpontba. A CCBE támogatja a Közös Európai Menedékjogi Rendszer megszilárdítását, és az uniós Menedékjogi Kódexről nyitott vitát.

Elvek és célkitűzések

A CCBE alapvető célja a bevándorlóknak juttatott szakszerű jogi segítségnyújtás felgyorsítása. Az új nyilatkozat négy fő pontban fogalmazza meg a tömeges méreteket öltő migráció kezelésében a CCBE által fontosnak tartott elveket és célkitűzéseket:

  1. Az alapvető jogok védelme: a menedékjogot keresők emberi méltóságának feltétlen tisztelete és ily módon való kezelése.
  2. A joghoz/igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, a jogsegély: uniós pénzeszközöket kell biztosítani a nemzeti hatóságoknak, hogy megfelelő jogsegélyt tudjanak nyújtani a migránsoknak a migrációs eljárás minden szakaszában. Az őrizetbe vett migránsok számára mindig kell ügyvédet biztosítani, amely egyaránt vonatkozhat az őrizetbe vételre és a releváns bevándorlási eljárásra. Tolmács biztosításának joga, a dokumentumokba történő betekintés joga és a helyi bíróság előtti jogorvoslathoz való jog is ide tartozik, ezek biztosítása is alapvető fontosságú.
  3. Az ügyvédhez jutás joga: az őrizetbe vett migránsnak joga van ügyvéddel bizalmasan kommunikálni az ügyvédi titoktartás mellett, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ügyvéd nélkül nem lehetséges a kitoloncolás.
  4. Ügyvédi továbbképzés: a migrációs jog és menedékjog szakszerű elsajátítása végett fontos az ügyvédek specializációja, továbbképzése, ehhez pedig forrásokat kell találni (emberkereskedelem, szex rabszolgaság, migráns gyerekek és más veszélyeztetett személyek jogi szabályozásával is tisztában kell lenni).