Készül az Európai Bizottság idei jogállamisági jelentése. Ehhez szolgáltatott együtt anyagot az Európai Bizottság kérdéssorára válaszolva nyolc magyar civil szervezet: az Amnesty International Magyarország, az Eötvös Károly Intézet, a K-Monitor, a Magyar Helsinki Bizottság, a Mérték Médiaelemző Műhely, a Political Capital, a Társaság a Szabadságjogokért és a Transparency International Magyarország – közölte honlapján Amnesty International Magyarország.

Mi is történt 2020-ban a magyar jogállammal, tekintettel az igazságszolgáltatás, bíróság, ügyészség, ügyvédek helyzetére?

Bírói és bírósági vezetői kinevezések

Egy 2019. decemberi salátatörvény lehetővé tette, hogy az alkotmánybírók kérésükre bírói kinevezést kapjanak, kiiktatva a más esetekben kötelező pályázati eljárást. Ők ily módon alkotmánybírói megbízatásuk megszűnésekor automatikusan átkerülnek a Kúriára, és akár tanácselnökök is lehetnek ott. 2020. július 1-jén az új szabály alapján az Alkotmánybíróság nyolc tagja kapott bírói kinevezést, akik közül mindössze ketten rendelkeztek korábban tárgyalótermi tapasztalattal. Varga Zs. Andrást, a legfőbb ügyész egykori helyettesét, néhány hónappal később a köztársasági elnök a Kúria elnökének jelölte. Az Országos Bírói Tanács (OBT) elsöprő többséggel, 13:1 arányban elutasította a jelöltet, azzal, hogy a bírósági rendszer élén olyan személynek kell állnia, aki dolgozott már bíróként, illetve más hatalmi ágaktól független, és külső szemlélő számára sem kétséges a pártatlansága. A kormánytöbbség ennek ellenére kilenc évre megválasztotta Varga Zs. Andrást a Kúria elnökének, és ezzel párhuzamosan kibővítette a jogköreit. Az elnök kizárólagos jogot kapott a jogegységi panasz tanács tagjainak kinevezésére. Ez a testület kiemelten fontos szerepet játszik az ítélkezésben, mert minden más bíróra kötelező érvénnyel határozza meg a jogszabályok értelmezését. Emellett a Kúria új elnöke arra is jogot kapott, hogy bármikor elrendelje a Kúrián az ötfős tanácsok alkalmazását (a jelenlegi háromfős tanácsok helyett). Ez jelentősen növelheti a kúriai bírók számát, és az így keletkező új bírói álláshelyek betöltése jórészt a Kúria elnökétől függ majd. A Kúriát így akár a kormányhoz közel álló bírókkal is feltölthetik – például azokkal, akik kizárólag kormánypárti támogatással lettek alkotmánybírók.

A bírósági vezetők kinevezése során Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal (OBH) korábbi elnöke számos esetben törvénysértő módon, érdemi indoklás nélkül figyelmen kívül hagyta a bírói testületek véleményét. Több alkalommal valós ok nélkül érvénytelennek nyilvánított vezetői pályázatokat, és a pályázati rendszert megkerülve nevezett ki ideiglenesen bírói vezetőket. Senyei György, az OBH jelenlegi elnöke rendszerint figyelembe veszi a bírói tanácsok véleményét, ebben a tekintetben tehát javult a helyzet. A visszaélés lehetősége ugyanakkor megmaradt.

A bírák körében nem keltett jó visszhangot, hogy az OBH új elnöke Varga Judit igazságügyi miniszter anyósát jelölte az OBH alelnöki posztjára.

A törvényes bíróhoz való jog

Egy 2020-ban elfogadott törvény lehetővé tette az OBH elnöke számára, hogy bármely bírót a bírósági rendszeren kívüli állami szervhez, például kormányhivatalokba vagy az ügyészségre helyezzen át. Az áthelyezett bírók jelentősen magasabb díjazásban részesülnek, és a kihelyezést követően pályázat nélkül nyerhetnek tanácselnöki kinevezést, akár korábbi álláshelyüknél magasabb bíróságon is. Az áthelyezett bírók ráadásul olyan ügyekkel is foglalkozhatnak, amelyekben korábban ők maguk ítélkeztek vagy amelyeket kollégáik tárgyalnak. Ez az eljárás elmossa a határokat az igazságszolgáltatás és a közigazgatás között, és sértheti a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Ugyancsak a törvényes bíróhoz való jogot érinti, hogy a bíróságokhoz beérkező ügyek kiszignálása nem automatizált. A bíróságok vezetői maguk alakítják ki a bíróságok ügyelosztási rendjét, és ezek felett a bírói tanácsok nem tudnak valódi kontrollt gyakorolni. Míg korábban legalább egy évre rögzíteni kellett az ügyelosztási rendet, 2020 áprilisa óta azt bármikor, objektív és átlátható ok nélkül meg lehet változtatni. Ennek eredményeként például a Kúrián 14 alkalommal módosították az ügyelosztási rendet 2020-ban. A gumiszabályok egyébként is lehetővé teszik, hogy egyes ügyek átkerüljenek más bíróhoz vagy bírói tanácshoz, így az ügyek kiosztását korlátozás nélkül lehet manipulálni, miközben a bíró személye befolyásolhatja az ítélet tartalmát is.

A bírák véleménynyilvánítási szabadsága

Az OBH elnöke által kibocsátott integritási szabályzat továbbra is a bírók elhallgattatásának eszközéül szolgál. Ez ugyanis felhasználható arra, hogy megakadályozzák a bírókat abban, hogy a nyilvánosság előtt véleményt nyilvánítsanak a bíróságok függetlenségének helyzetéről, arra hivatkozva, hogy az politikai állásfoglalásnak minősül.

Előfordul, hogy a bírósági vezetők anyagi és adminisztratív eszközöket is bevetnek olyan bírákkal szemben, akik aktívan lépnek fel a bíróságok függetlenségének védelmében. Az ügyelosztás rendszerét fölhasználhatják arra is, hogy a „renitens” bírókkal kiszúrjanak: például elárasztják őket ügyekkel, hogy úgymond ne legyen idejük „ellenzékieskedni”. A továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel tekintetében is hátrány érheti őket. A kormánynak a bírói függetlenséget szisztematikusan aláásó lépései miatt tapintható a feszültség a bírók körében. Sokan félnek megszólalni, véleményt nyilvánítani a bíróságot érintő ügyekben.

2020 októberében az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága ismételten úgy döntött, hogy a Baka kontra Magyarország ügyet nem tekinti lezártnak, mert úgy látja, hogy a magyar állam még mindig nem hajtotta végre az Emberi Jogok Európai Bíróságának 2016-os ítéletét, amely jogsértőnek ítélte Baka András leváltását a Legfelsőbb Bíróság éléről (annak átnevezése és átszervezése ürügyén) 2011-ben. A strasbourgi bíróság ítélete szerint Baka elmozdítására valójában azért került sor, mert főbírói minőségében, nyilvánosan szakmai kritikát fogalmazott meg, így sérült a véleménynyilvánításhoz fűződő joga. A Miniszteri Bizottság döntésében kiváltképp aggályosnak tartotta, hogy továbbra sincs garancia arra, hogy a jövőben ne hajtsanak végre ilyesfajta, alkotmánymódosítással fedezett, de valójában alkotmányellenes leváltásokat. A döntés emellett azt mutatja, hogy a magyar kormánynak nem sikerült eloszlatni az aggályokat a magyar bírák véleménynyilvánítási szabadságával kapcsolatban.

A bíróságok függetlenségét sértő kormányzati megnyilvánulások

A kormány magas rangú tisztségviselői és maga a miniszterelnök is rendszeresen megsérti a bíróság előtt folyamatban lévő ügyekbe való beavatkozás tilalmát, nyilvánosan megfogalmazva, milyen ítéletet vár el – kiváltképp azokban az esetekben, amikor egyének és sérülékeny kisebbségek igényelnek bírósági védelmet állami szereplőkkel szemben. A szegregáció miatt hátrányt szenvedett roma tanulók esetében a miniszterelnök még a jogerős ítélet megszületése előtt provokációnak és igazságtalannak minősítette, hogy a gyöngyöspatai romák „nagy jelentőségű összeget fognak kapni mindenfajta munkavégzés nélkül”.

Az OBH elnöke ezekre a támadásokra nem reagált. Csupán akkor szólalt meg, amikor Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője megkérdőjelezte annak a bíróságnak a függetlenségét, amelyik felmentette a kémkedéssel vádolt Kovács Bélát, „nettó hazaárulásnak” minősítve az ítéletet.

A kormányközeli média és magas rangú politikusok nyílt támadásokat intéztek nem csupán egyes bírók és általában a bíróságok, hanem a bíróságok függetlenségének eszméje ellen is. Az utóbbi években az „illiberális demokrácia” szellemében egyre gyakrabban „liberális követelménynek” minősítik és elutasítják a bíróságok függetlenségének elvét.

Joghoz való hozzáférés

2020. április 1-jével megszüntették mind a 20 közigazgatási és munkaügyi bíróságot. A 2020. március 1. után indított ügyekben a közigazgatási szervek határozatai ellen nem lehet fellebbezést benyújtani a megyében, azokat csak a nyolc, erre kijelölt megyei bíróságon lehet megtámadni, ezek pedig sok esetben távol esnek az érdekelt felek lakóhelyétől.

Magyarországon EU-s összehasonlításban viszonylag rövid ideig tartanak a közigazgatási, polgári és gazdasági perek. Ugyanakkor a perek elhúzódása esetén nem biztosított a hatékony jogorvoslat. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága már 2015-ben határozatban szólította fel Magyarországot, hogy biztosítson jogorvoslatot az ilyen esetekben, azonban érdemi előrelépés azóta sem történt az ügyben. 2020 decemberében a kormány bemutatott egy törvénytervezetet, amely szerint a perek elhúzódása esetén az állam kártérítést fizetne, de ez csak a polgári perekre vonatkozna, és a törvény az ígéretek ellenére sem szerepel az Országgyűlés 2021-es tavaszi törvényalkotási programjában.

Az ügyvédek helyzete

Az elmúlt években bírók és ügyvédek egyaránt ki voltak téve támadásoknak a kormánypártok politikusai és a kormányhoz kötődő média részéről. 2020 januárjától azok az ügyvédek kerültek a célkeresztbe, akik a jogsértő fogvatartási körülmények miatt indított eljárásokban képviselték ügyfeleiket a bíróságok előtt, az Orbán-kormány idején hozott törvényekre alapozva ügyfeleik igényét. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára kijelentette, hogy civil szervezetek és ügyvédeik “üzletet” építettek a fogvatartottak kártalanítására, és a miniszterelnök is úgy nyilatkozott, hogy az érintett ügyvédekkel is “kell foglalkozni később, mert mégiscsak kihúztak az állam zsebéből sokmilliárd forintot”. Egy kormányközeli híroldal közzétette a kártalanítási ügyekben eljáró ügyvédek listáját, és azt az összeget, amelyet az államtól kaptak fogvatartott ügyfeleik. Az egyik érintett ügyvéd az Igazságügyi Minisztériumhoz fordult azzal a kérdéssel, hogy tőlük kerültek-e a ki ezek az adatok, s ha nem, akkor indítottak-e vizsgálatot az adatok forrásának feltárására. A minisztérium erre érdemi választ nem adott. Ugyanez a híroldal azt állította, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamarában megnövekedett Soros György befolyása.

Ügyészség

A GRECO (az Európa Tanács korrupcióellenes szervezete) 2015-ben 18 korrupcióellenes ajánlást fogalmazott meg Magyarország számára, köztük számosat az ügyészi szervezet működésével kapcsolatos aggályok miatt. Ezek közül a magyar állam mindössze ötöt vett figyelembe. Az ügyészektől például továbbra is bármikor el lehet vonni ügyeket jól körülhatárolt kritériumok nélkül. Megmaradt az a lehetőség is, hogy egy parlamenti kisebbség a legfőbb ügyész megválasztásának akadályozásával helyén tartsa Polt Pétert, az ügyészség (kizárólag kormánypárti képviselők által megválasztott) vezetőjét, az amúgy is rendkívül hosszú hivatali idejének lejárta után is.

A kormány kitart amellett, hogy Magyarország nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez.

Egyéb

A jelentés továbbá kitér a korrupció, a média, valamint a fékek és ellensúlyok helyzetére is.

* * * * * * * * * * * * * *. *

A közlemény teljes terjedelmében ide kattintva olvasható.

Az angol nyelvű beadvány teljes szövege ide kattintva olvasható.