Bármennyire is hasonlóak az egyes esetek, mégsem egyformák - összegzi a tapasztalatokat a Budapesti Ügyvédi Kamara hírlevele.

Először is: ami adóvizsgálat tárgya lehet (pl. az ügyvédi megbízás tényét igazoló szerződés, a számla és mindaz, ami akár az ügyfélnél, akár az ügyvédnél forrásbizonylat lehet), lehetőleg ne tartalmazzon érdemi ügyvédi titkot (az ügyfél neve ez esetben nyilván nem tartható titokban). Ugyanígy az alvállalkozói helyettes ügyvédi szerződések akkor ideálisak, ha a megbízást keletkeztető kötelemvállalások és a tartalmi kérdések egymástól szétválaszthatók.

Gondosan meg kell nézni az adóellenőr megbízó levelét! A különböző vizsgálati típusok fokozatosan adnak a kevéshez képest több és több betekintési jogot az adóellenőrnek. Ezért segíteni kell neki abban, hogy ne lépje túl a megbízólevélben megjelölt és az Art-ban definiált jogköreit, mert ez sajnos tipikus probléma.

A BÜK honlapjáról letölthető egy anonimizált levél, amely természetesen nem teljes és egy konkrét ügyre vonatkozott, de a tájékozódást segíti: http://www.bpugyvedikamara.hu/wp-content/uploads/2...