A közszféra a beszerzési piacon ma Európában az egyik legnagyobb fogyasztónak számít, beszerzései az Európai Unióban a jelenlegi adatok szerint éves szinten hozzávetőleg 2 milliárd euró értéket tesznek ki, ez nagyjából megfelel az uniós GDP 14 százalékának – írta a Világgazdaság.

Egyértelmű tehát, hogy az ajánlatkérők bármilyen magatartást tanúsítanak is beszerzéseik, közbeszerzéseik vonatkozásában, az komoly hatást gyakorol a piacra; ha közbeszerzési eljárásaikba fenntartható szempontokat építenek be, azzal példát mutathatnak a fogyasztóknak, és befolyásolhatják a piacot.

A Közbeszerzési Hatóság kiemelt célja, hogy szemléletformálással és tudásmegosztással segítse az ajánlatkérőket és az ajánlattevőket.

Az elmúlt években a szervezet egyre több elemmel bővülő, mára már széles körű és átfogó programot alakított ki annak érdekében, hogy a fenntarthatósági szempontok minél inkább érvényesülhessenek a hazai közbeszerzésekben.

A hatóság a jogalkalmazók tájékoztatása érdekében rendszeresen tart konferenciákat, képzéseket, valamint létrehozott egy saját fenntarthatósági weboldalt (https://fenntarthato.kozbeszerzes.hu/) is, melynek segítségével tematikusan érhetők el a zöld-, szociális és innovatív közbeszerzésekre vonatkozó információk, a hazai és külföldi útmutatók, tanulmányok és a jó gyakorlatokat tartalmazó kiadványok.

A hatóság 2018-ban megalapította a Közbeszerzési Nívódíjat és a Közbeszerzési Kiválósági Díjat, elnyerésükre pedig minden évben pályázatot ír ki. A pályázat célja, hogy fenntarthatósági szempontokra hangsúlyt fektető, színvonalas közbeszerzési eljárások és pályaművek kerüljenek a szakmai figyelem középpontjába.

A Közbeszerzési Hatóság 2021 áprilisában elindította a Fenntartható Magyarországért programot, amely magában foglalja az eddigi kezdeményezéseket és eszközöket, emellett új elemként tartalmazza a fenntarthatósági munkacsoport megalapítását, valamint a közbeszerzési Zöld kódex létrehozását.

A program célja a közbeszerzési piac szereplőinek szemléletformálása, a szakmai párbeszéd erősítése, a jogalkalmazók támogatása, illetve hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismertetése a fenntartható közbeszerzések terén. A munkacsoportban a legnagyobb hazai ajánlatkérők, valamint a hatósággal a fenntarthatóság területén együttműködő szervezetek képviselői vesznek részt (többek mellett: Állami Számvevőszék, Gazdasági Versenyhivatal, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, Magyar Nemzeti Bank, Magyar Posta Zrt., MÁV Magyar Államvasutak Zrt., Megyei Jogú Városok Szövetsége, Miniszterelnökség).

A rendszeresen ülésező testület célja a tudásmegosztás, a jó gyakorlatok megismertetése és a gyakorlati alkalmazás elősegítése, egyebek között azzal a szándékkal is, hogy ráirányítsa a szélesebb nyilvánosság figyelmét arra, hogy egy közbeszerzés nemcsak attól fenntartható, ha zöld, hanem attól is, ha szociális vagy innovatív szempontokat alkalmaz.

A program keretében a hatóság a munkacsoport támogatásával közbeszerzési Zöld kódexet dolgoz ki, amelynek célja, hogy összefoglalja a fenntartható közbeszerzésekkel kapcsolatos legfontosabb irányelveket, és ösztönözze a fenntartható közbeszerzések hazai alkalmazását.

A közbeszerzési Zöld kódexhez önkéntesen csatlakozhatnak majd azok az ajánlatkérők, akik vállalják, hogy közbeszerzési eljárásaikban alkalmazzák a kódexben foglaltakat, és a kódex gyakorlati alkalmazásának eredményeiről évente beszámolnak. Ezeket az ajánlatkérőket a Közbeszerzési Hatóság kiemelt partnerként kezeli majd a jövőben.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a közbeszerzési eljárásokban szereplő fenntarthatósági szempontok közül a környezetvédelmi, azaz zöldszempontok képviselik a legnagyobb súlyt, ám 2018 óta jelentős mértékű visszaesés következett be a nemzeti eljárásrendben lefolytatott zöldközbeszerzések tekintetében.

A Közbeszerzési Hatóság küldetésének tekinti, hogy minél több zöldközbeszerzés valósuljon meg, és a számuk, illetve az értékük tartósan magas szinten maradjon, valamint elérje, hogy idővel az ajánlatkérők döntő többsége vegye fontolóra a fenntarthatósági szempontok érvényesítését.

A szervezetnek a közelgő V4-es magyar elnökség lehetőséget biztosít a nemzetközi tudásmegosztás elősegítésére, valamint az együttműködés szélesítésére, különös tekintettel a zöld-, szociális és innovatív szempontok fókuszba helyezésére.

Napjainkban ugyanis a fenntarthatóság az egyik legfontosabb közös ügyünk, ezzel tartozik minden érintett gazdasági szereplő a jövő generációinak.