2019 április

Módosulnak a közigazgatási bíróságokról szóló törvények - Az MHB szerint csak kozmetikai beavatkozás történt

Az Országgyűlés elfogadta a közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról szóló törvényjavaslatot, amelyet fideszes képviselők nyújtottak be az Európa Tanács égisze alatt működő Velencei Bizottság észrevételeinek megfelelően. A Magyar Helsinki...

Még több embertől kérhetnek erkölcsi bizonyítványt

Az Országgyűlés által jelenleg tárgyalt GDPR salátatörvény a Munka törvénykönyve (Mt.) módosításán keresztül a munkáltatók számára is lehetővé teheti, hogy bizonyos munkakörök betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány bemutatását írja elő....

Tulajdonosi identitás a pénzmosás árnyékában

A tavalyi év során heves vitákkal övezve az Európai Unió Tanácsa elfogadta a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló irányelvet. Az új szöveg jelentősen módosítja...

Hatályba lépett a vagyonkezelői alapítványokról szóló törvény

2019. március 29-én hatályba lépett a köztársasági elnök által 2019. március 14-én kihirdetett vagyonkezelői alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény. Az alapító okiratot közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell...

Nem kötelezhető adat-előállításra az adatkezelő

A közfeladatot ellátó szervezet azokat a közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat köteles kiadni, amelyek jellemzőek tevékenységére avagy amelyek a tevékenységével összefüggésben keletkeznek. Az Alaptörvény értelmében a közfeladatot ellátó szervezetet új...

Megszületett az első NAIH bírság a GDPR kötelező alkalmazása óta

Közzétették a NAIH még 2018. decemberében meghozott határozatát, amelyben a NAIH egymillió forint adatvédelmi bírságot szabott ki egy adatkezelővel szemben a GDPR szerinti érintetti jogok megsértése miatt. A NAIH határozata...

Per vagy peren kívüli vitarendezés

Amikor felvetődik egy jogvita, sokan felteszik a kérdést, hogy „pereskedjünk, vagy próbáljunk megállapodni peren kívül”. Ez a kérdés az utóbbi időben még inkább aktuálissá vált, mivel az eljárási jogszabályok olyannyira...

Ügyfél és hatóság is még csak tanulja a cégkaput

Előfordul, hogy maguk a hatóságok nem kézbesítik megfelelően a hivatalos iratokat; ebben az esetben a Kúria döntése szerint az ügyfelet nem érheti hátrány....

Magyarország adóparadicsom-szerűen működik – véli az EP különbizottsága

Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el, amely szerint hét uniós ország, Magyarország mellett Belgium, Ciprus, Írország, Luxemburg, Málta és Hollandia adóparadicsom-szerűen működik, és lehetővé teszi az...

Különös veszélyt jelentenek a nőkre a korrupció egyes típusai

Korrupció alatt a legtöbben a hatalommal anyagi- vagy más jogosulatlan előnyszerzés céljából történő visszaélést értik. Ez a megközelítés figyelmen kívül hagyja azt, hogy a társadalmi előnyök igazságtalan elosztása is a...

Copyright 2015 Panpress Kft.