Mindezekre a fejleményekre figyelemmel, dr. Bánáti János, a MÜK elnöke (címképünkön), a vezető testület július 10-i ülésén hangsúlyosan felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetközi kötelezettségeket is figyelembe vevő vonatkozó új törvényen kell alapulnia a MÜK által megalkotott új Szabályzatnak is, amelynek a rendelkezéseit szigorúan be kell majd tartania minden ügyvédnek és ügyvédi irodának.

Arra is rámutatott az elnök, hogy vannak benne olyan újdonságok is, amelyek egyértelműen újabb adminisztrációs teherként nehezednek majd az ügyvédekre és különösen is a területi kamarákra , pl.: a kötelező évente kétszeri ellenőrzés.

Elmondta, hogy az ügyvédi-kamarai függetlenséget ezen a területen is meg szerették volna megőrizni. Az elnök szerint ez sikerült is : az ügyvédet, mint ez esetben szolgáltatót, nem azok a szervezetek - elsősorban a nyomozó hatóságok, rendőrség, Nemzeti Bank, pénzügyi felügyeletek stb., - ellenőrzik, amelyek egyébként ezt mindenkivel szemben megteszik. Sikerült elérni, hogy az ügyvédi függetlenséget, önállóságot tiszteletben tartsák e téren is. Ennek viszont az az ára – mondta el dr. Bánáti János, hogy ezektől az állami szervektől a Magyar Ügyvédi Kamarához került az ezzel kapcsolatos bejelentés, felügyelet és minden egyéb, rengeteg plusz munkát tartalmazó jogkör.

A Pénzmosási Szabályzat-tervezetének kidolgozására a MÜK dr. Patyi Gergely ügyvédet, a Budapesti Ügyvédi Kamara titkárát kérte fel. A MÜK elnöksége által megvitatott és elfogadott tervezetet az ugyancsak július 10-én összeült Teljes Ülés (gyakorlatilag: a MÜK választmánya) elé terjesztették, s a testület annak megvitatása után el is fogadta azt . A szabályzat – mint valamennyi más MÜK szabályzat esetében - az Igazságügyi miniszter jóváhagyása után lép majd hatályba.