A jogászi tárgyalásmód rendszerint megelégszik a szabályozás dogmatikai nyelvezetű bemutatásával, a szervezők azonban úgy vélik, hogy ez elégtelen a jogrendszer állapotának érdemi megértéséhez. Ezért a társadalmi környezetet (lehetőleg statisztikai adatokkal alátámasztva), a vélhető hatásokat, a szabályozások célját, valamint társadalmi elfogadottságát is vizsgálni kívánják.

A szokásos kontinentális jogászi megközelítésmódtól eltérően az adott kérdésre vonatkozóan a jövőre vonatkozó előrejelzéseket vagy legalábbis valószínűsítéseket is számításba kívánnak venni, továbbá ahol szükségesnek tartják, ott javaslatokat is meg kívánnak fogalmazni a változtatásra.

Azt remélik, hogy a mintegy harminc tanulmány által adott áttekintés egyaránt hasznos lehet az egyetemi oktatásban, a gyakorlati jogászok munkájában és a közélet iránt érdeklődők számára is.

Hagyományteremtő szándékkal először 2015 decemberében teszik közzé az egyes témákat taglaló előadásokat, vitaszempontokat összefoglaló kötetet, amelynek felújított kiadásait a jövőben reményeik szerint mindig kétévente publikálnának.

A szövegek megjelenése előtti kéziratvitájára is 2015. október 14-16-án kerül sor, opponensek meghívásával.

A részletes program itt olvasható.

A projekt részletei és koncepciója letölthetők innen.

A konferencia nyilvános, de előzetes regisztrációhoz kötött az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu címen.