A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók kötelesek az ügyfél-átvilágítási kötelezettség keretében az ügyfelek tényleges tulajdonosi struktúrájának feltérképezésére és ellenőrzésére. A szolgáltatóknak a tényleges tulajdonos azonosítása során a Pmt. tényleges tulajdonosra vonatkozó definíciója valamennyi pontjának való megfelelést szükséges vizsgálniuk. A tényleges tulajdonos(ok) ismerete elengedhetetlen annak érdekében, hogy a szolgáltató az ügyfelével kapcsolatos pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázat szintjét meghatározhassa, és megfelelő döntést hozhasson a kockázatcsökkentő intézkedésekről.

Az útmutató segítséget nyújt a törvény szerinti kötelezettségek teljesítésében, elsősorban a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelekre vonatkozik, tájékoztatást ad arról, hogy miként határozható meg a tényleges tulajdonos az összetett tulajdonosi struktúrákban.

Az útmutató innen tölthető le.