A korábban hatályos szabályok szerint, ha a felszámolásban nem sikerült értékesíteni a jelzáloggal terhelt vagyontárgyakat, akkor azokat elsődlegesen az adott zálogtárgyon fennálló zálogjog jogosultja(i) között kellett felosztani – ismertették az Origón a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

A Csődtörvény ezen szabálya az értékesítetlen vagyontárgyon a bíróság felszámolást befejező végzésével tulajdont szerző jelzálogos hitelezőket előnyösebb helyzetbe hozta azon jelzálogos hitelezőkhöz képest, akik a felszámolási eljárás során a zálogtárgy értékesítését követően jutottak a követelésükhöz.

A Csődtörvény korábbi 49/D §-a alapján ugyanis a jelzálogos hitelező csak a törvényben meghatározott költségek és díjak levonását követően kapta meg a jelzálogjogával terhelt vagyontárgy értékesítéséből befolyt vételárat.

Ha azonban a vagyontárgy nem került értékesítésre, akkor a fenti szabály alapján a jelzálogos hitelező jobban járt, mivel ő díjak levonása nélkül megkapta a vagyontárgyat a felszámolás befejezésekor.

A 2019. január 1-jén hatályba lépett új rendelkezés a fenti anomáliák megszüntetése érdekében fizetési kötelezettségeket ír elő azon jelzálogos hitelező számára, aki igényt tart az értékesíteni nem tudott jelzálogjoggal terhelt vagyontárgyra.

Az új csődjogi szabályok szerint a felszámoló köteles még a felszámolási zárómérleg, zárójelentés elkészítését megelőzően felhívni a jelzálogjogos hitelezőt arra, hogy azzal a feltétellel szerezheti meg a felszámolási eljárás befejezésével a vagyontárgy tulajdonát, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizeti:

  • a vagyontárgy legutolsó értékesítési hirdetményben meghirdetett minimálára 3%-ának megfelelő összegű felszámolói díjelőleget,
  • a díjelőleget terhelő általános forgalmi adó megfizetéséhez szükséges összeget, valamint
  • a zálogtárgy legutolsó értékesítési hirdetményében meghirdetett minimálár 2%-át.

Az értékesítésre került vagyontárgy vételárára váró jelzálogos hitelezőknek is többet kell várni 2019. január 1-jétől a vételárra, mivel a Csődtörvény módosítása szerint a vagyontárgy értékesítéséből származó bevétel felosztására vonatkozó határidő meghosszabbításra kerül, az eddig 15 nap helyett 30 nap lesz.

A törvény egyértelművé tette, hogy a felszámoló csak akkor oszthatja fel a zálogtárgy értékesítéséből származó bevételt, ha az értékesítésre kötött jogügyletet nem támadták meg, vagy az erre irányuló keresetet a bíróság visszautasította vagy elutasította.

Cstv. 49. § (5) bekezdése szerint ugyanis az érdekelt fél az értékesítéstől számított 30 napon belül az értékesítés eredményeként megkötött adásvételi szerződést a bíróságnál keresettel megtámadhatja, ha a felszámoló a vagyontárgy értékesítése során az értékesítés formáira vonatkozó rendelkezéseknek nem tesz eleget – hangsúlyozták végezetül.