Mint mondta: valamennyi hivatásrendet érintik az elektronikus korszak kihívásai, amiben most kezdünk bele lépni. Innentől kezdődik el igazán az átalakulás, és valószínűleg még egyikük sincs abban a helyzetben, hogy megjósolja, tíz év múlva akár az ügyvédi-, akár a közjegyzői- vagy a bírói hivatás hogyan fog kinézni.

Egyebek mellett kiemelte: a jogi életben az informatika térhódítása alapvetően nem belülről indult el, hanem elsősorban külső – ügyfél, kormányzati stb. – igények alakították ki, azt hogy (Magyarországon, de számos európai országban vagy a világ bármelyik országában is) a jogászoknak, ha tetszik, hanem az informatikával familiáris viszonyt kell kialakítaniuk.

A konkrét kihívásokról szólva úgy vélekedett, hogy zavaró lehet, hogy a jogalkotásban nagyon sok nem jogász vesz részt. A különböző minisztériumok egyeztetései alapján azt látta, hogy olyan informatikus-mérnökök kerültek jogalkotási tűzközelbe, akik az alapvető jogi fogalmakkal, a jogrendszerben levő jogintézmények alapvető funkcióival nincsenek tisztában, hanem nyilvánvalóan saját szakmájuk oldaláról közelítenek.

Hangsúlyozta azt is: óriási kihívás lesz, hogy a ma felnövő generációt meg tudják fogni és tudjanak nekik jogi szolgáltatást nyújtani. A másik a robotizáció, illetve a mesterséges intelligencia megjelenése.

Hogy milyen kitörési pontjai lehetnek nem csak a közjegyzőségnek, hanem valamennyi hivatásrendnek, kifejtette: van egypár olyan fontos érték, ami az eljárásjogi alapelveknél is megjelenik, de ez a gyakorlati munkában is kiemelt. Ilyen a személyesség, közvetlenség elve, aminek a gyakorlatba való átültetése biztosan ki tudja védeni az informatika káros hatását. Amit fel tudnak ebből használni, hogy adminisztrációt gépekkel kiváltják, illetve kitörési pont lehet még az ügyviteli szabályok újragondolása és új alapokra helyezése.

Végül szólt arról is, hogy a MOKK az Európai Közjegyzőségek Tanácsának keretében elindított egy ún. Futurológiai Fórumot, ami egy félévente ülésező testület és a feladata, hogy a közjegyzői hivatásrend előtt álló elektronikus kihívásokkal mélyrehatóbban foglalkozzon.

Foto: Panpress