Jelenleg a más uniós tagállamba költöző, illetve ott élő polgároknak bélyegzővel kell igazolniuk közokirataik (például a születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat) eredetiségét. Az új rendeletnek köszönhetően a továbbiakban már nem lesz szükség erre a bélyegzőre és a kapcsolódó bürokratikus eljárásra, amikor valaki egy adott tagállamban kiállított közokiratot valamely másik tagállam hatóságaihoz kíván benyújtani.

A rendelet kizárólag a közokiratok eredetiségére terjed ki, így a tagállamok továbbra is a saját nemzeti jogszabályaikat alkalmazzák a valamely más uniós tagállam által kibocsátott közokiratok tartalmának és hatályának elismerését illetően.

Az új rendelet számos bürokratikus eljárás megszűnését jelenti:

 • a valamely uniós tagállam által kibocsátott közokiratokat (például a születési vagy házassági anyakönyvi kivonatot vagy az erkölcsi bizonyítványt) a többi tagállamban is hitelesnek kell elfogadni az eredetiségüket igazoló bélyegző (az úgynevezett apostille) nélkül is;
 • a rendelet megszünteti a polgárok azon kötelességét is, hogy a közokirataikról minden esetben hiteles másolatot és hiteles fordítást nyújtsanak be. A polgárok a valamennyi uniós nyelven rendelkezésre álló többnyelvű formanyomtatványt is használhatják majd - ezt a benyújtáskor fordítási segédletül a közokirataikhoz csatolva elkerülik a fordítás szükségességét;
 • a rendelet biztosítékokat vezet be a visszaélések ellen: amennyiben a közokiratot átvevő hatóság megalapozottan kétségbe vonja egy közokirat eredetiségét, a meglévő informatikai platformon - a belső piaci információs rendszeren (IMI) - keresztül ellenőrizheti azt a másik ország kiállító hatóságánál.

A tagállamoknak a rendelet hatálybalépésétől számított két és fél év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy minden olyan szükséges intézkedést elfogadjanak, amely ezen időszak leteltével lehetővé teszi a rendelet zökkenőmentes alkalmazását.

A rendelet hatálya a következő területekre vonatkozó közokiratokra terjed ki:

 • születés
 • életben lévő személy
 • elhalálozás
 • név
 • házasságkötés, ideértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot
 • a házasság felbontása, különválás vagy a házasság érvénytelenítése
 • bejegyzett élettársi kapcsolat, ideértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi jogviszonyt
 • a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása, különválás vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenítése
 • anyaság/apaság;
 • örökbefogadás
 • lakóhely és/vagy tartózkodási hely
 • állampolgárság
 • büntetlen előélet, valamint
 • választásra jogosultság és választhatóság a helyhatósági választásokon és az európai parlamenti választásokon.

A rendelet az alábbi területekre vonatkozó közokiratok tekintetében vezet be fordítási segédletül szolgáló többnyelvű formanyomtatványt:

 • születés
 • életben lévő személy
 • elhalálozás
 • házasságkötés (ideértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot)
 • bejegyzett élettársi kapcsolat (ideértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi jogviszonyt)
 • lakóhely és/vagy tartózkodási hely, valamint
 • büntetlen előélet.