2016 május

Sikeres lobbyzás - megoldódott a tőkefeltöltés adó- és számviteli kezelése!

Az új Ptk. 3:162. § (1) bekezdéséből következően a korlátolt felelősségű társaság törzstőkéje pénzbeli hozzájárulásként – mind a társaság alapításakor, mind pedig a törzstőke felemelése esetén – úgy is szolgáltatható,...

Copyright 2020 Panpress Kft.