A jogorvoslathoz való jog nem vezethető le az emberi méltósághoz fűződő alapjogból, nem érinti közvetlenül az emberi életminőséget.

Az Alaptörvényben is rögzített jogorvoslathoz való alkotmányos alapjog ezért nem minősül egyéni személyiségi jognak. A kereset elkésett benyújtása miatt a mulasztó ügyvéd felelősséggel tartozik, de ugyanakkor az általa képviselt fél személyiségi jogát ezzel nem sérti meg.

Az ügyvédi megbízási szerződés megsértése nyomán ugyanakkor az ügyfél személyiségi jogsértés megállapítása nélkül is érvényesíthet nem vagyoni kártérítést (sérelemdíjat), mint a szerződésszegés egyik lehetséges jogkövetkezményét.