Címfotónkon: dr. Várszegi Asztrik, dr. Sulyok Tamás, dr. Gerhart Holzinger, dr. Darák Péter, dr. Trócsányi lászló (balról jobbra)

Az osztrák elnök (képünkön, amely Pannonhalmán készült) méltatása során dr. Sulyok Tamás kiemelte: az európai alkotmánybíróságok egymás közötti, valamint az európai bírói fórumokkal folytatott párbeszéde nélkülözhetetlen a mai európai társadalomban. A jogállamiságot a tagállami alkotmányok értelmezése és alkalmazása során védő alkotmánybírák számára szükség van olyan példaképekre, akiknek egész élete és munkássága követendő a jogállamiság védelméért felelős ifjabb generációk számára. Gerhart Holzinger nem csupán rendkívüli képességű alkotmányjogász, hanem bölcs diplomata és kiemelkedő személyiség is. Az osztrák elnök személye az elmúlt tíz évben garancia volt arra, hogy az intézményközi együttműködés a nyílt és becsületes véleménycserén, a kölcsönös tiszteleten és a komoly munkán alapult.

Gerhart Holzinger – ahogy Paczolay Péter, a magyar alkotmánybíróság korábbi elnöke is – mindig rendkívül elkötelezett volt az alkotmánybíróságok közötti kétoldalú kapcsolatok fejlesztése mellett. Az osztrák és a magyar alkotmánybíróság Holzinger elnök úr hivatalba lépése, vagyis 2008 óta összesen öt kétoldalú találkozót szervezett, de már ezt megelőzően is többször találkozott a két testület. Az alkotmánybíróságok ilyen szoros együttműködése különleges hozzájárulást jelent Ausztria és Magyarország egyéb, szélesebb értelemben vett kétoldalú kapcsolataihoz is.

Az eseményen díszvendégként részt vett dr. Darák Péter, a Kúria elnöke, a nagykövetségek képviselői, valamint házigazdaként dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát is.


A ceremóniát megelőzően a két alkotmánybíróság bírái együttes ülésen vettek részt, ahol áttekintették az osztrák és a magyar alkotmánybíróságok kapcsolatát az Európai Bírósággal és az Emberi Jogok Európai Bíróságával - fejeződik be a magyar Ab hivatalos közleménye.

(Fotók: Alkotmánybiróság)