A jelenlegi adócsomag ezt a kérdést 2016. január 1. (!) napjától kezdve rendezi, - minden bizonnyal a vállalkozások, az okiratszerkesztő ügyvédek és a számviteli szakértők egyöntetű örömére. Íme a jogszabály:

12. § (1) Az Szja tv. 77/A. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Nem minősül bevételnek a magánszemély által értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték, ha a magánszemély) „j) az értékpapírt a társaság által ki nem fizetett és a tagok törzsbetétjére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereségnek a még be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulás (a jegyzett, de még be nem fizetett tőke feltöltése) teljesítéseként szerezte meg."

196. § Az Szt. 37. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: (Az eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni:) „h) a még be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítéseként (a jegyzett, de még be nem fizetett tőke feltöltésére) a külön jogszabályban meghatározottak szerint átvezetett összeget.”