„[...] a Tanács az Európai Parlament egyetértését követően, különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére.”

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 19. cikke.

Az EU jogszabályokat fogadott el, eszmecseréket folytat, ajánlásokat és bevált gyakorlatokat dolgoz ki, továbbá finanszírozást biztosít a tagállamok által végrehajtott intézkedésekhez. A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos uniós politika fogalmi kereteit az Európai Bíróság ítéletei alakították ki. Az Európai Parlament rendszeresen saját kezdeményezésű jelentéseket fogad el a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekről, és további erőfeszítésekre szólít fel a nemek közötti egyenlőség javítása érdekében.

Az Európai Parlament mindig is nagyon aktív volt a férfiak és nők közötti egyenlőség megvalósítása terén, és egy állandó bizottsága foglalkozik a nők jogaival és a nemek közötti egyenlőséggel. A Parlament minden évben megemlékezik a nemzetközi nőnapról (március 8.), és rendezvények szervezésével hívja fel a figyelmet a problémára.

Nemek közötti egyenlőség a munkahelyeken

2019-ben az EU új szabályokat fogadott el a családi és ápolási szabadságra, valamint az alkalmazkodóképesebb munkafeltételekre vonatkozóan, hogy jobban ösztönözze az apákat a családi jellegű szabadságok igénybe vételére és a nők foglalkoztatási arányának növelésére.

Uniós jogszabályok a nemek közötti egyenlőségről a munkahelyeken:

  • foglalkoztatásra vonatkozó szabályok (egyenlő díjazás, szociális biztonság, munkakörülmények, zaklatás stb.)
  • önfoglalkoztatásra vonatkozó szabályok
  • anyasági, apasági és szülői szabadsághoz való jogok

A Parlament emellett konkrét intézkedéseket is sürget a nemek közötti bérszakadék csökkentése érdekében, amely az Unióban 2017-ben átlagosan 16% volt, valamint a nyugdíjkülönbség mérséklésére, amelynek uniós átlaga 2017-ben 35,7% volt. Arra is felszólított, hogy hozzanak intézkedéseket a női szegénység leküzdésére, mivel a nők nagyobb valószínűséggel élnek szegénységben, mint a férfiak.

A nemek közötti szakadék felszámolása Európában

Európában a digitális ágazaton belül nagyok a nemek közötti különbségek, mivel a nők körében kisebb a valószínűsége, hogy ilyen irányú tanulmányokat folytatnak, és alulreprezentáltak a munkaerőpiacon. Egy 2018-ban elfogadott állásfoglalásában az Európai Parlament felszólította az uniós tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket a nők ikt-ágazatokba történő teljes körű integrációjának biztosítása érdekében, mozdítsák elő az ikt, valamint a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika területén az oktatást és a képzést.

„Minden tagállamnak biztosítani kell annak az elvnek az alkalmazását, hogy a férfiak és a nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak.”

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 157. cikke

A nőkkel szembeni erőszak megakadályozása

Az EU különböző módokon küzd a nőkkel szembeni erőszak ellen. A Parlament többször is kérte, hogy az EU dolgozzon ki stratégiát e szakpolitika megerősítésére. El kívánja továbbá érni, hogy az EU csatlakozzon az Európa Tanács Isztambuli Egyezményéhez, és azt minden tagállam ratifikálja.

A Parlament felhívta a figyelmet arra is, hogy fel kell lépni az erőszak konkrét formái ellen, ideértve a szexuális zaklatást, az emberkereskedelmet, a kényszerprostitúciót, a női nemi szervek megcsonkítását, az internetes zaklatást és az online erőszakot is.

2014-ben az Európai Parlament a gondolatszabadságért járó Szaharov-díjat dr Denis Mukwege kongói nőgyógyásznak ítélte oda, aki életét a Kongói Demokratikus Köztársaságban csoportosan elkövetett nemi erőszak és brutális szexuális erőszak többezer áldozata megsegítésének, valamint a nők méltósága, az igazság és a béke érdekében folytatott küzdelemnek szentelte.

A migrációs politikától az uniós kereskedelemig

A Parlament többször is felhívta a Bizottságot, hogy erősítse többek között a kereskedelmi, fejlesztési, mezőgazdasági, foglalkoztatási és migrációs szakpolitikái, valamint a nemek közötti egyenlőség közötti összhangot.

Egy 2016-ban elfogadott állásfoglalásban az EP a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, az egész Unióra kiterjedő iránymutatások kidolgozására szólított fel a migrációs és menekültügyi politika szélesebb körű reformjának részeként.

Egy 2018-ban elfogadott jelentésben az európai parlamenti képviselők a nemek közötti egyenlőséget fokozottabban figyelembe vevő megközelítést szorgalmaztak az éghajlatváltozással kapcsolatos szakpolitika terén, és intézkedéseket sürgettek a nők szerepének erősítése és a legkiszolgáltatottabbak védelme érdekében.

Egy 2018-ben elfogadott állásfoglalás szerint valamennyi uniós kereskedelmi megállapodásnak kötelező és végrehajtható rendelkezéseket kell tartalmaznia az emberi jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, ideértve a nemek közötti egyenlőséget is.

Nők a politikában

Az Európai Parlament több alkalommal is kérte, hogy figyeljenek oda a nemek közötti egyenlőségre a politikában, valamennyi szinten előmozdítva a nők egyenlő részvételét a döntéshozatali folyamatokban.

Egy 2019 januárjában elfogadott jelentésben a Parlament felszólította az európai politikai pártokat, hogy a kilencedik parlamenti ciklusban biztosítsák mind a nők, mind a férfiak részvételét az Európai Parlamentet irányító szervek munkájában. A hivatalosan 2019 júliusában megalakult új Európai Parlamentben minden eddiginél több nő van, akik az európai parlamenti képviselők 41%-át teszik ki, szemben az előző parlamenti ciklus végi 36,5%-kal.