Dr.Kovács Kázmér, a MÜK elnökhelyettese

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége álláspontja kialakításában a MÜK Szakmai Bizottsága által kidolgozott előkészítő anyagra támaszkodott, amit dr. Kovács Kázmér MÜK elnökhelyettes, a bizotság elnöke terjesztett a kamarai döntéshozó testület elé. Őt kérdeztük a részletekről.

Mire jutottak, az ügyvéd végül is minek minősül: önálló adatkezelőnek?

- A MÜK most elfogadott szakmai álláspontja leszögezi: szakmai tevékenységének ellátása során az Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR) szempontjából az ügyvéd elsődlegesen – kivéve ha az ügyvéd és a megbízója közötti megállapodásából vagy esetlegesen egyéb kivételes körülményből más nem következik – önálló adatkezelőnek, és nem adatfeldolgozónak vagy közös adatkezelőnek minősül, mivel az ügyvédi adatkezelés céljait és eszközeit elsődlegesen az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és MÜK szabályzati határozzák meg.

Ügyvéd és megbízója között kell adatfeldolgozási szerződést kötni?

- Nem. Hiszen a fentiekből következően az ügyvéd adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettsége és felelőssége az ügyvédi megbízásból eredő önálló döntési jogosultságán alapszik. Az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az ügyvéd azonban kivételesen, nem jellemzően, jogosult olyan tevékenységet is folytatni (például kiegészítő tevékenységeket), amelynek ellátása során adatfeldolgozónak minősülhet. Az adatfeldolgozó szerepkör elsősorban az ügyvéd által önként vállalt, szerződéses megállapodáson alapul többletkötelezettség.

Ha tehát az ügyvéd adatkezelőnek minősül, mi a helyzet az adatvédelmi tisztviselő kijelölésének kötelmével kapcsolatban?

- Szakmai álláspontunk szerint az ügyvédnek (ügyvédi irodának) mint adatkezelőnek a GDPR 37. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében nem kötelező adatvédelmi tisztviselőt kijelölnie, mivel ügyvéd (ügyvédi iroda) nem minősül közfeladatot ellátó szervnek.

Mi a helyzet a helyettesként eljáró ügyvédek vonatkozásában?

Az az álláspontunk, hogy a helyettesként eljáró ügyvédre – ha a körülményekből nyilvánvalóan más nem következik – az adatfeldolgozóra vonatkozó rendelkezések irányadóak, mivel adatkezelőnek a helyettesített ügyvéd minősül, akinek a nevében a helyettes ügyvéd eljár. Amennyiben a helyettes ügyvéd (önálló adatkezelésre is feljogosító) megbízása közvetlenül a megbízótól ered, ő is adatkezelőnek minősül.

Az ügyvéd az ügyfele tekintetében – amennyiben az ügyvéd és megbízója közötti külön megállapodásából vagy esetlegesen egyéb kivételes körülményből más nem következik – nem minősül az ügyfelével közös adatkezelőnek.

A MÜK elnökségének szakmai álláspontja teljes terjedelmében az indokolással együtt ide kattintva olvasható.